Toppbild

Kan jag få fiber?

Vill du veta om du redan har fiber till din fastighet, eller om det finns möjlighet att få det ska du kontakta något av bolagen som etablerar fiberinfrastrukturen. De största aktörerna i Strängnäs är Fibra (SEVAB Nät AB) och Telia men det finns även andra bolag.

 

Bredbandskartan

Post- och telestyrelsens (PTS) tjänst bredbandskartan kan vara till hjälp för att ta reda på vilka aktörer som har fibernät i ditt område. Bredbandskartan visar tillgången till bredband där folk bor och arbetar. Kartan visar också bredbandsstrategier och bredbandsprojekt i län och kommuner. Det finns även två kartor som hjälper dig att hitta nätägare och internetleverantörer i närheten av en viss plats.
Länk till Bredbandskartan >>

 

Utanför tätorterna

Utanför tätorterna byggs fiber primärt med bidrag från Jordbruksverket. Flera sådana fiberutbyggnadsprojekt kommer att startas upp under år 2017. Du kommer kunna läsa mer om dessa projekt på kommunens Facebooksida.

Om du är markägare, styrelsemedlem i vägföreningen eller på annat sätt har inflytande över frågor i din hembygd efterfrågar Strängnäs kommun ditt engagemang i dessa projekt. Om du är intresserad av att bidra kontakta Gunilla.

Kontakt Gunilla Malm, näringslivsutvecklare, tel. 0152-291 60, e-post

 

Alternativa sätt att få bredband och telefoni

Post- och telestyrelsen har tagit fram en informationsfilm som beskriver alternativa tekniker att få tillgång till bredband och telefoni där inte marknaden förmår att bygga ut.

Uppdaterad 2017-03-17
Skapa egna genvägar?

Här kan du spara egna genvägar till intressanta sidor på strangnas.se. De ligger kvar här och syns bara när du besöker oss från den dator du använder nu. Du kan enkelt ta bort genvägar genom att klicka på krysset bakom genvägarna du sparat.

För att detta ska fungera läggs en så kallad cookie på din dator.


 

Strängnäs kommun

Nygatan 10
645 80 STRÄNGNÄS
Telefon: vx 0152-291 00

Bredbandsstrateg

E-post: bredband@strangnas.se
Telefon: 0152-291 50

 


Nämnd

Kommunstyrelsen

E-post


Bredband på landsbygden

Bygga ett Byanät

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >