Toppbild

Bygga, riva och förändra

Du som ska bygga nytt, bygga om eller bygga till kan behöva bygglov. Om du vill kan du börja med att ansöka om ett förhandsbesked för bygglov. Då får du veta redan i förväg om du kan bygga det du vill, där du vill. Om det du ska bygga inte kräver bygglov, kan du ändå behöva göra en så kallad anmälan.

 

All användning av mark påverkar miljön och samhällets utveckling. Vad du får göra regleras av bestämmelser i gällande detaljplan som du kan läsa mer om under samhällsplanering i menyn.

Om fastigheten inte ligger inom tätbebyggt område gäller andra bestämmelser. Ta kontakt med någon av oss på byggenheten så får du mer detaljerad information om vad som gäller för just ditt område.

De flesta åtgärder kräver lov eller anmälan och på sidorna i menyn till vänster hittar du mer information om vad som gäller för den åtgärd du vill göra.  

Kungörelser, bygglov

Enligt den nya Plan- och bygglagen ska alla lov och förhandsbesked kungöras i Post- och Inrikes Tidningar. Du kan ta del av dessa på poit.bolagsverket.se/poit

Skapa egna genvägar?

Här kan du spara egna genvägar till intressanta sidor på strangnas.se. De ligger kvar här och syns bara när du besöker oss från den dator du använder nu. Du kan enkelt ta bort genvägar genom att klicka på krysset bakom genvägarna du sparat.

För att detta ska fungera läggs en så kallad cookie på din dator.

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >