Toppbild

Avgifter, Plan och byggtaxa

Vad kostar bygglov och anmälan?

Kostnaden för ett bygglov och en bygganmälan beror på storleken av det som ska byggas, hur komplicerat ärendet är och det så kallade prisbasbeloppet.

I korthet gäller att desto mindre och enklare, desto lägre kostnad, i förutsättning att bygglovshandlingarna är fackmässiga.

Ta kontakt med någon av bygglovshandläggarna för att få veta vad ditt bygglov kommer att kosta.

Plan- och bygglovtaxa från 2017

Dokumentet Förenklad taxa med exempel på bygglovavgifter för 2017 innehåller exempel på avgift för:

  • nybyggnad, tillbyggnad och enkla byggnader
  • diverse lovpliktiga åtgärder
  • ändrad användning, anmälan och besked
  • skyltar, vepor, skyltpelare och ljusanordningar
  • master, torn, vindkraftverk och anläggningar
  • anmälan om icke lovpliktiga ”Attefallsåtgärder”
Uppdaterad 2017-03-28 av Byggenheten
Skapa egna genvägar?

Här kan du spara egna genvägar till intressanta sidor på strangnas.se. De ligger kvar här och syns bara när du besöker oss från den dator du använder nu. Du kan enkelt ta bort genvägar genom att klicka på krysset bakom genvägarna du sparat.

För att detta ska fungera läggs en så kallad cookie på din dator.

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >