Toppbild

Avgifter, Plan och byggtaxa

Vad kostar bygglov och anmälan?

Kostnaden för ett bygglov och en bygganmälan beror på storleken av det som ska byggas, hur komplicerat ärendet är och det så kallade prisbasbeloppet.

I korthet gäller att desto mindre och enklare, desto lägre kostnad, i förutsättning att bygglovshandlingarna är fackmässiga.

Ta kontakt med någon av bygglovshandläggarna för att få veta vad ditt bygglov kommer att kosta.

Plan- och bygglovtaxa från 2017

Dokumentet Förenklad taxa med exempel på bygglovavgifter för 2017 innehåller exempel på avgift för:

  • nybyggnad, tillbyggnad och enkla byggnader
  • diverse lovpliktiga åtgärder
  • ändrad användning, anmälan och besked
  • skyltar, vepor, skyltpelare och ljusanordningar
  • master, torn, vindkraftverk och anläggningar
  • anmälan om icke lovpliktiga ”Attefallsåtgärder”
Uppdaterad 2017-03-28 av Byggenheten

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >