Toppbild

Strandskydd

Inom områden med strandskydd får inga nya byggnader och anläggningar uppföras. Tanken med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet.

 

Det generella strandskyddet är 100 meter från strandkanten både på land och i vattenområdet och inkluderar även undervattensmiljön. På vissa platser är strandskyddet utökat upp till 300 meter.

I Strängnäs kommun finns 40 mil stränder. Vad strandskyddet handlar om kan du läsa om på Strandskydd - Naturvårdsverket

 

Om du har en strandskyddsdispens med beslutad tomtplatsavgränsning

Länsstyrelsen i Södermanland beslutade den 1 november 2011 (dnr 511-4310-2011) att förbuden i 7 kap . 15 § MB inte ska gälla kompletteringsåtgärder till en huvudbyggnad som vidtas inom 15 meter från huvudbyggnaden men inte närmare strandlinjen än 25 meter och inom tomtplats som har angetts i ett beslut om dispens. Är du osäker på vad det innebär, kontakta byggenheten i Strängnäs.

Strandskyddsregler - komplementbyggnad

 

Bildkälla: Naturvårdsverket "Strandskydd - en vägledning för planering och prövning"

Uppdaterad 2017-03-23 av Byggenheten
Skapa egna genvägar?

Här kan du spara egna genvägar till intressanta sidor på strangnas.se. De ligger kvar här och syns bara när du besöker oss från den dator du använder nu. Du kan enkelt ta bort genvägar genom att klicka på krysset bakom genvägarna du sparat.

För att detta ska fungera läggs en så kallad cookie på din dator.

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >