Toppbild

Att köpa kommunal tomt för småhus

Tomtkö

I Strängnäs kommun är det Mark- och exploateringsenheten som ansvarar för den kommunala tomtkön och försäljning av de kommunala småhustomterna.

När tomter är klara för försäljning, erbjuds de tomtkön. Man får möjlighet att lämna intresseanmälan på de tomter man är intresserad av. Principen är den att den som stått längst i kön får välja tomt först. Eventuella kvarvarande tomter säljs sedan via mäklare och dessa kan då köpas av dig som inte står i tomtkön. Köparen bör alltid kontakta Mark- och exploateringsenheten för att få information om vad som gäller för en viss tomt.

 

Tomtköavgift

Avgiften för att stå i den kommunala tomtkön är 400 kronor per år.

 

Anmälan till tomtkön

Gör din anmälan via nedanstående blankett till adressen:

Strängnäs kommun
Mark- och exploatering
645 80 Strängnäs

 

Anmälningsblankett till tomtkön

 

Ändrade uppgifter

Det åligger dig som står i tomtkön att se till att dina adressuppgifter är uppdaterade. Om kommunen inte har ditt rätta namn och din rätta adress är risken stor att tomterbjudanden och annan information inte når fram.

 

Tomtköregler

Tomtköregler (PDF)

 

Anslutningsavgifter och anda kostnader

Utöver kostnaden för tomten tillkommer bland annat anslutningsavgifter för VA, el, eventuellt tele/bredband samt kostnader för nybyggnadskarta, bygglov och lagfart. Här följer kontaktuppgifter till dessa.

 

Lagfart

Ansökan om lagfart gör du hos Fastighetsinskrivningen på Lantmäteriet inom tre månader efter köpet. Stämpelskatt och expeditionskostnad uppgår för privatperson till 1,5 % av tomtpriset.
Lagfartsansökan: www.lantmateriet.se
Lantmäteriet, telefon: 0771-63 63 63

 

Bygglov

Kontakta bygglovsektionen på Samhällsbyggnadskontoret angående vilken typ av hus som får uppföras samt vilken placering som är tillåten:
Strängnäs kommun, telefon: 0152-291 00 (växeln) eller första lediga handläggare 0152-292 62.
Bygglovssektionen:
strangnas.se/sv/Bygga-bo--miljo/Bygga-riva-och-forandra/Bygglov-och-andra-lov/Bygglov/

 

Nybyggnadskartor

Kart- och mätenheten på Samhällsbyggnadskontoret tillhandahåller nybyggnadskartor.
Strängnäs kommun, telefon: 0152-291 00 (växeln).
Kart- och mätenheten: strangnas.se/sv/Bygga-bo--miljo/kartor-matning/

 

Elnät, fjärrvärme, stadsnät

Sevab Strängnäs Energi
Telefon: 0152-460 50
Hemsida: www.sevab.com

Vattenfall
Telefon: 020-82 00 00
Hemsida: www.vattenfall.se

 

Mäklare

Kommunen har samarbete med mäklare som har uppdrag att sälja en del av våra tomter. Länk till Hemnet

 

Uppdaterad 2016-10-17
Skapa egna genvägar?

Här kan du spara egna genvägar till intressanta sidor på strangnas.se. De ligger kvar här och syns bara när du besöker oss från den dator du använder nu. Du kan enkelt ta bort genvägar genom att klicka på krysset bakom genvägarna du sparat.

För att detta ska fungera läggs en så kallad cookie på din dator.


 

Mark och exploatering

Nygatan 10
645 80 Strängnäs
Telefon: 0152-291 00, växel

Mer kontaktinformation

 


Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >