Toppbild

Just nu har vi extra långa handläggningstider för bygglov

På grund av den ovanligt stora mängden ärenden som inkommer till bygglovsenheten så är handläggningstiden för tillfället extra lång under våren och sommaren.
 

Det är viktigt att ansökningshandlingar är kompletta och korrekta för att handläggningen av ditt bygglov ska gå så snabbt som möjligt.

Här kan du läsa om hur din ansökan med tillhörande handlingar skall se ut.

Vänligen

Bygglovsenheten

Uppdaterad 2017-04-19

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >