Toppbild

  • Kaserngården-fotomontage.jpg
  • Kasernområdet-från-vattnet.jpg
  • Kasernområdet-snedbild.jpg

 

Eldsundsviken, gamla kaserngården

 

Beskrivning

I detaljplan som vann laga kraft 2014 har det skapats förutsättningar för att omvandla det nedlagda regementsområdet till ett område för blandad bebyggelse. Eldsundsviken är första etappen i den nya Norra Staden. I samband med exploatering av området kommer även allmänna anläggningar att byggas ut.

Nuläge

Arbetet med utbyggnad av allmänna anläggningar startade i september 2014 och är nu avslutade. Invigning av torget genomfördes under oktober 2015.

Vasallen har påbörjat byggnadsarbeten i de gamla kasernbyggnaderna som ska byggas om till bostäder.

Länkar

www.eldsundsviken.se

Kontaktperson

Stina Norrbom
Exploateringsingenjör
Telefon 0152- 293 59
stina.norrbom@strangnas.se

Status

Projektikon Genomförande

Skapa egna genvägar?

Här kan du spara egna genvägar till intressanta sidor på strangnas.se. De ligger kvar här och syns bara när du besöker oss från den dator du använder nu. Du kan enkelt ta bort genvägar genom att klicka på krysset bakom genvägarna du sparat.

För att detta ska fungera läggs en så kallad cookie på din dator.


Samhällsbyggnads-
kontoret

Nygatan 10
645 80 STRÄNGNÄS
Telefon: vx 0152-291 00

Mer kontaktinformation

 

Mark och exploatering

Nygatan 10
645 80 Strängnäs
Telefon: 0152-291 00, växel

Mer kontaktinformation


Nämnd

Samhällsbyggnadsnämnden

E-post


Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >