Toppbild

Jagbacken 2

 

Jagbacken 2

 

Beskrivning

Detaljplan för ett nytt bostadsområde är framtagen för Jagbacken 2, genom markägaren Mellca AB. Nya villor och radhus i den första etappen i östra delen av området genomförs av Kruus Byggnads AB.

Nuläge

Under tredje kvartalet 2016 påbörjas genomförandet av de allmänna anläggningarna i östra delen av området. Etappen beräknas vara färdigställd under andra kvartalet 2017.

Status

Genomförandeskede

Skapa egna genvägar?

Här kan du spara egna genvägar till intressanta sidor på strangnas.se. De ligger kvar här och syns bara när du besöker oss från den dator du använder nu. Du kan enkelt ta bort genvägar genom att klicka på krysset bakom genvägarna du sparat.

För att detta ska fungera läggs en så kallad cookie på din dator.


Samhällsbyggnads-
kontoret

Nygatan 10
645 80 STRÄNGNÄS
Telefon: vx 0152-291 00

Mer kontaktinformation

 

Mark och exploatering

Nygatan 10
645 80 Strängnäs
Telefon: 0152-291 00, växel

Mer kontaktinformation


Nämnd

Samhällsbyggnadsnämnden

E-post


Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >