Toppbild

Östra Sandbacksberget

 

Östra Sandbacksberget

 

Beskrivning

Planläggning av mark för ca 250 bostäder i anknytning till Härads samhälle, genom Sörfjärdens Fastighets AB.

Nuläge

Detaljplan är antagen och har vunnit laga kraft. Området ägs av en privat fastighetsägare, Sörfjärdens Fastighets AB.

Kontaktperson

Stina Norrbom
Exploateringsingenjör
Telefon 0152-293 59
stina.norrbom@strangnas.se

Status

Bildikon för samhällbyggnadsprojekt - Genomförande


Samhällsbyggnads-
kontoret

Nygatan 10
645 80 STRÄNGNÄS
Telefon: vx 0152-291 00

Mer kontaktinformation

 

Mark och exploatering

Nygatan 10
645 80 Strängnäs
Telefon: 0152-291 00, växel

Mer kontaktinformation


Nämnd

Samhällsbyggnadsnämnden

E-post


Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >