Toppbild

  • Finningemodell_100713_1_2.jpg
  • Finningemodell_100713_1_2_1.jpg
  • Finningerondellen-2.jpg
  • Finningerondellen-cirkulationsplats.jpg
  • Finningerondellen-plankarta.jpg
  • Finningerondellen.jpg

Finningerondellen

 

Beskrivning

I detaljplanen, som vann laga kraft sommaren 2012, framgår det att markområdena närmast rondellen är avsedda för kontors- och handelsverksamheter. Söder om dessa, mot Fårhushagen, kommer bostäder att byggas.

Nuläge

För närvarande pågår markförsäljning till olika intressenter.
I etapp 1 sker inflyttning under hösten 2016. För etapp 2 byggs gatorna ut under 2016 och färdigställs i början av 2017.

Kontaktperson

Jörgen Altin
Exploateringsingenjör
Telefon 0152- 293 03
jorgen.altin@strangnas.se

Status

Projektikon Genomförande

Skapa egna genvägar?

Här kan du spara egna genvägar till intressanta sidor på strangnas.se. De ligger kvar här och syns bara när du besöker oss från den dator du använder nu. Du kan enkelt ta bort genvägar genom att klicka på krysset bakom genvägarna du sparat.

För att detta ska fungera läggs en så kallad cookie på din dator.


Samhällsbyggnads-
kontoret

Nygatan 10
645 80 STRÄNGNÄS
Telefon: vx 0152-291 00

Mer kontaktinformation

 

Mark och exploatering

Nygatan 10
645 80 Strängnäs
Telefon: 0152-291 00, växel

Mer kontaktinformation


Nämnd

Samhällsbyggnadsnämnden

E-post


Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >