Toppbild

  • 2014-11-18_rev-Gestaltningsprogram-Sidöparken.jpg
  • Plankarta-Sidöparken.jpg
  • Översikt-Sidöparken.jpg

Sidöparken

 

Beskrivning

Området är beläget längs med Regementsgatan bara några minuters gångväg från Strängnäs centrum. Ny detaljplan för ca 80 lägenheter och 13 bostäder i form av parhus/villor vann laga kraft i början av 2015. 

Det kommer att bli en variation av flerbostadshus, parhus och friliggande villor i området. Största andelen kommer att byggas av HSB. Strängnäs kommun kommer att sälja tre tomter för friliggande villor via kommunens tomtkö.

Nuläge

Gata och ledningar inom området har byggts ut under 2016.

Bostäderna planeras att börja byggas under 2017/2018 och byggnadsarbetet kommer att pågå under några års tid.

Kommunens tomter kommer att släppas till försäljning under 2017 via kommunens tomtkö.

Länkar

Flerfamiljshus: www.hsb.se

Parhus och villor: www.obos.se

Kommunens tre villatomter. Information om tomtkön: http://www.strangnas.se/sv/Bygga-bo--miljo/Lediga-tomter1/Att-kopa-en-kommunal-tomt-for-smahus/

Kontaktperson

För frågor om HSB:s nya bostäder, kontakta Johan Elfving, HSB.

Kommunens tomtkö:
Pernilla Norberg
Markförvaltare 
tel. 0152-293 06.

Status

Bildikon för samhällbyggnadsprojekt - Genomförande

Skapa egna genvägar?

Här kan du spara egna genvägar till intressanta sidor på strangnas.se. De ligger kvar här och syns bara när du besöker oss från den dator du använder nu. Du kan enkelt ta bort genvägar genom att klicka på krysset bakom genvägarna du sparat.

För att detta ska fungera läggs en så kallad cookie på din dator.


Samhällsbyggnads-
kontoret

Nygatan 10
645 80 STRÄNGNÄS
Telefon: vx 0152-291 00

Mer kontaktinformation

 

Mark och exploatering

Nygatan 10
645 80 Strängnäs
Telefon: 0152-291 00, växel

Mer kontaktinformation


Nämnd

Samhällsbyggnadsnämnden

E-post


Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >