Toppbild

  • Bild-brf-Wasa.jpg
  • Brf-Wasa-1.jpg
  • Brf-Wasa-2.jpg

 

Västertull

 

Beskrivning

Ett markanvisningsavtal har tecknats med Veidekke som planerar att bygga lokaler för handel och nya lägenheter i centrala Strängnäs, närmare bestämt på hörntomten mellan Hospitalsgatan och Järnvägsgatan.

Nuläge

I nuläget pågår detaljplaneläggning av Västertull.

Kontaktperson

Stina Norrbom
Exploateringsingenjör
Telefon 0152-293 59
stina.norrbom@strangnas.se

Status

Bildikon för samhällbyggnadsprojekt - Planering

Skapa egna genvägar?

Här kan du spara egna genvägar till intressanta sidor på strangnas.se. De ligger kvar här och syns bara när du besöker oss från den dator du använder nu. Du kan enkelt ta bort genvägar genom att klicka på krysset bakom genvägarna du sparat.

För att detta ska fungera läggs en så kallad cookie på din dator.


Samhällsbyggnads-
kontoret

Nygatan 10
645 80 STRÄNGNÄS
Telefon: vx 0152-291 00

Mer kontaktinformation

 

Mark och exploatering

Nygatan 10
645 80 Strängnäs
Telefon: 0152-291 00, växel

Mer kontaktinformation


Nämnd

Samhällsbyggnadsnämnden

E-post


Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >