Toppbild

Östra Stadsskogen

 

Strängnäs Östra Stadsskogen 

 

Beskrivning

Planering pågår för ca 150 nya bostäder i flerfamiljshus i nära anslutning till Strängnäs nya resecentrum som beräknas vara klart våren 2018.

Nuläge

Arbetet med ny detaljplan är påbörjat. I ett första skede tas idéskisser fram för hur en framtida bebyggelse kan komma att utformas.

Kontaktperson

Jörgen Altin
Exploateringsingenjör
Telefon: 0152-293 03
jorgen.altin@strangnas.se

Status

Planering

Skapa egna genvägar?

Här kan du spara egna genvägar till intressanta sidor på strangnas.se. De ligger kvar här och syns bara när du besöker oss från den dator du använder nu. Du kan enkelt ta bort genvägar genom att klicka på krysset bakom genvägarna du sparat.

För att detta ska fungera läggs en så kallad cookie på din dator.


Samhällsbyggnads-
kontoret

Nygatan 10
645 80 STRÄNGNÄS
Telefon: vx 0152-291 00

Mer kontaktinformation

 

Mark och exploatering

Nygatan 10
645 80 Strängnäs
Telefon: 0152-291 00, växel

Mer kontaktinformation


Nämnd

Samhällsbyggnadsnämnden

E-post


Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >