Toppbild

Björkvägen

 

Björkvägen, kv Kungsfiskaren

 

Beskrivning

Vi arbetar med en detaljplan som ska tillåta bostäder mellan Björkvägen och Kilenvägen. Med centralt läge och nära stationen är en förtätning av området vilket går i linje med kommunens uppsatta mål om bostadsbyggande. Målet med projektet är att möjliggöra ca 70 nya lägenheter. 

Lekplatsen och bollplanen kommer att finnas kvar men flyttas inom området och skogskullen kommer att bevaras.

Strax norr om området pågår arbete med detaljplanen Järpen där D.Carnegie & Co planerar att bygga hyresrätter.

Nuläge

Vi har haft samråd under maj 2017, och detaljplanearbetet går vidare mot utställning under hösten 2017.

Kontaktperson

Stina Norrbom
Exploateringsingenjör
Telefon 0152-293 59

stina.norrbom@strangnas.se

Status

Bildikon för samhällbyggnadsprojekt - Planering 


Samhällsbyggnads-
kontoret

Nygatan 10
645 80 STRÄNGNÄS
Telefon: vx 0152-291 00

Mer kontaktinformation

 

Mark och exploatering

Nygatan 10
645 80 Strängnäs
Telefon: 0152-291 00, växel

Mer kontaktinformation


Nämnd

Samhällsbyggnadsnämnden

E-post


Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >