Toppbild

Kvarteret Järpen

 

Järpen

 

Beskrivning

Arbete pågår med en detaljplan som ska tillåta bostäder mellan befintlig bebyggelse längs Björkvägen och Södertäljevägen i Strängnäs. Med centralt läge och nära stationen är en förtätning av området helt i linje med kommunens uppsatta mål om bostadsbyggande. Målet med projektet är att möjliggöra ca 150 nya lägenheter i form av hyresrätter. 

Strax söder om området finns projektet Björkvägen/Kv Kungsfiskaren som också ska möjliggöra byggnation av bostäder.

Nuläge

Detaljplanen var ute på samråd under maj 2017. 

Kontaktperson

Stina Norrbom 
Exploateringsingenjör
Telefon 0152-29359

stina.norrbom@strangnas.se

Status

Bildikon för samhällbyggnadsprojekt - Planering


Samhällsbyggnads-
kontoret

Nygatan 10
645 80 STRÄNGNÄS
Telefon: vx 0152-291 00

Mer kontaktinformation

 

Mark och exploatering

Nygatan 10
645 80 Strängnäs
Telefon: 0152-291 00, växel

Mer kontaktinformation


Nämnd

Samhällsbyggnadsnämnden

E-post


Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >