Toppbild

Kvarteret Järpen

 

Järpen

 

Beskrivning

Vi arbetar med en detaljplan som ska tillåta bostäder mellan befintlig bebyggelse längs Björkvägen och Södertäljevägen. Med centralt läge och nära stationen är en förtätning av området helt i linje med kommunens uppsatta mål om bostadsbyggande. Målet med projektet är att möjliggöra ca 100-150 nya lägenheter. 

Strax söder om området finns projektet Björkvägen som också ska möjliggöra byggnation av bostäder.

Nuläge

Nu pågår utredningar och skissarbete inom detaljplanearbetet. 

Kontaktperson

Stina Norrbom 
Exploateringsingenjör
Telefon 0152-29359

stina.norrbom@strangnas.se

Status

Bildikon för samhällbyggnadsprojekt - Planering


Samhällsbyggnads-
kontoret

Nygatan 10
645 80 STRÄNGNÄS
Telefon: vx 0152-291 00

Mer kontaktinformation

 

Mark och exploatering

Nygatan 10
645 80 Strängnäs
Telefon: 0152-291 00, växel

Mer kontaktinformation


Nämnd

Samhällsbyggnadsnämnden

E-post


Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >