Toppbild

Läggesta stationsområde

Läggesta stationsområde

 

Beskrivning

Läggesta stationsområde ägs och förvaltas av Strängnäs kommun och Trafikverket. Trafikverket ansvarar för spårområdet inklusive perronger och väderskydd. Strängnäs kommun ansvarar för stationsbyggnaderna och omgivande mark med bland annat parkeringar.

Läggesta station byggdes i samband med Svealandsbanans utbyggnad på 1990-talet. Stationen och omgivningarna har under åren slitits och behöver nu rustas upp. I och med att fler och fler åker till och från Läggesta och också bosätter sig i intilliggande områden ställs också högre krav på tillgänglighet och service.

Nuläge

För närvarande gör Strängnäs kommun och Trafikverket en upprustning av stationsområdet med bland annat reparation av fasader, in- och utvändig målning, åtgärder för ökad tillgänglighet, slyröjning och utbyte av väderskydd.

Vi jobbar också att möjliggöra fler verksamheter i området för att skapa ett mer levande område med bättre service.

Länkar

Trafikverket

Kontaktperson

Jörgen Altin
Exploateringsingenjör
Telefon: 0152-293 03
jorgen.altin@strangnas.se

 


Samhällsbyggnads-
kontoret

Nygatan 10
645 80 STRÄNGNÄS
Telefon: vx 0152-291 00

Mer kontaktinformation

 

Mark och exploatering

Nygatan 10
645 80 Strängnäs
Telefon: 0152-291 00, växel

Mer kontaktinformation


Nämnd

Samhällsbyggnadsnämnden

E-post


Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >