Toppbild

  • Gorsingeskogen-illustration.jpg
  • Gorsingeskogen-snedbild.jpg

 

Strängnäs etableringspark

 

Beskrivning

Projektet omfattar ca 140 ha planlagd mark för industri- och handelsändamål. Kommunen äger ca 80 hektar mark och Kilenkrysset AB äger resterande del om ca 60 hektar. Området ligger strategiskt placerat i anslutning till Rv 55 och E20.

Nuläge

Projektering pågår och en första etapp för utbyggnad av allmänna industrigator är planerad att påbörjas under hösten 2015 – våren 2016.

Länkar

www.separk.se
Detaljplan

Kontaktperson

Jörgen Altin
Exploateringsingenjör
Telefon 0152-293 03
jorgen.altin@strangnas.se

Status

Bildikon för samhällbyggnadsprojekt - Genomförande

Skapa egna genvägar?

Här kan du spara egna genvägar till intressanta sidor på strangnas.se. De ligger kvar här och syns bara när du besöker oss från den dator du använder nu. Du kan enkelt ta bort genvägar genom att klicka på krysset bakom genvägarna du sparat.

För att detta ska fungera läggs en så kallad cookie på din dator.


Samhällsbyggnads-
kontoret

Nygatan 10
645 80 STRÄNGNÄS
Telefon: vx 0152-291 00

Mer kontaktinformation

 

Mark och exploatering

Nygatan 10
645 80 Strängnäs
Telefon: 0152-291 00, växel

Mer kontaktinformation


Nämnd

Samhällsbyggnadsnämnden

E-post


Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >