Bygga, bo och miljö

Tillsyn i vattenområden

EU införde ett ramdirektiv för vatten år 2000. Genom vattendirektivet har EU skapat ett helt nytt sätt att jobba med vattenfrågor inom unionen. I direktivet slår EU fast att det behövs samarbete över nationsgränser för att vi ska vara säkra på att det finns vatten av god kvalitet även i framtiden. Vattenarbetet ska utgå från naturens egna vattengränser, så kallade avrinningsområden, för att komma till rätta med brister i vattenmiljö och vattenkvalitet.

Havs- och vattenmyndigheten

Havs- och vattenmyndigheten är en statlig myndighet som arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag. HaV startade den 1 juli 2011.

Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för bland annat havs- och vattenplanering, tillsyn och reglering. Havs- och vattenmyndigheten har tagit över den största delen av ansvaret för havs- och sötvattensfrågor från Naturvårdsverket. Samtidigt som Havs- och vattenmyndigheten öppnade den 1 juli 2011 lades Fiskeriverket ner. Havs- och vattenmyndigheten har tagit över flera av det nedlagda Fiskeriverkets tidigare ansvarsområden. Havs hemsida hittar du här.


Sverige har fem vattenmyndigheter

2004 delades Sverige i fem vattendistrikt och en vattenmyndighet skapades för varje distrikt. De fem vattenmyndigheterna är placerade på länsstyrelserna i Norrbottens, Västernorrlands, Västmanlands, Kalmar och Västra Götalands län. Vattenmyndigheterna har en central roll i vattenarbetet och ansvarar bland annat för samordning inom sina distrikt även om de inte utför allt arbete själva.

vattenmyndigheternas webbplats finns mer information om myndigheternas uppdrag och arbetet i de olika distrikten.

 

Uppdaterad 2014-06-16
Skapa egna genvägar?

Här kan du spara egna genvägar till intressanta sidor på strangnas.se. De ligger kvar här och syns bara när du besöker oss från den dator du använder nu. Du kan enkelt ta bort genvägar genom att klicka på krysset bakom genvägarna du sparat.

För att detta ska fungera läggs en så kallad cookie på din dator.

Miljöenheten

Nygatan 10
645 80 STRÄNGNÄS

Kontakta oss, klicka här

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365