Toppbild

Kontakt Samhällsbyggnadskontoret

Samhällsbyggnadskontorets ledningsgrupp:

Marie Jonsson 
Samhällsbyggnadschef och tf miljöchef
marie.jonsson@strangnas.se
 

Mikael Rojek
Samhällsbyggnadsstrateg
mikael.rojek@strangnas.se
 

Anders Solberg
Enhetschef Bygg o Kart- o Mät
anders.solberg@strangnas.se
 

Gunilla Östling
Planchef
gunilla.ostling@strangnas.se
 

Linda-Mari Ericsson
Samordnare miljö
linda-mari.ericsson@strangnas.se   
 

Anna Hammarström
Samordnare hälsa
anna.hammarstrom@strangnas.se

 

Enheten för strategisk planering:

Mikael Rojek
Samhällsbyggnadsstrateg, enhetschef
mikael.rojek@strangnas.se
 

Daniel Artaeus
Översiktsplanerare, Samordnare/Utredare, Samhällsplanering
daniel.artaeus@strangnas.se
 

Elin Hjorth
Miljökoordinator
elin.hjorth@strangnas.se
 

Gustav Björnstad
Kommunekolog
gustav.bjornstad@strangnas.se
  

Patrik Wirsenius
Översiktsplanerare
patrik.wirsenius@strangnas.se
 

Gunilla Malm
Näringslivsutvecklare
gunilla.malm@strangnas.se
 

Karin Gagner
Koordinator för social hållbarhet
karin.gagner@strangnas.se

 

Samhällsbyggnadskontorets Administrativa enhet:

Ann-Katrine Bergfeld
Nämndsekreterare Samhällsbyggnadsnämnden
ann-katrine.bergfeld@strangnas.se
 

Kristine Vejby
Registrator
kristine.vejby@strangnas.se
 

Ulrika Eriksson
Administratör
ulrika.eriksson@strangnas.se

Skapa egna genvägar?

Här kan du spara egna genvägar till intressanta sidor på strangnas.se. De ligger kvar här och syns bara när du besöker oss från den dator du använder nu. Du kan enkelt ta bort genvägar genom att klicka på krysset bakom genvägarna du sparat.

För att detta ska fungera läggs en så kallad cookie på din dator.

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >