Toppbild

Strängnäs stad, detaljplaner, laga kraft

På den här sidan finns alla de planer som vunnit laga kraft i Strängnäs stad sedan 2007. Det betyder att de är beslutade och ska genomföras. Alla berörda har haft möjlighet att komma med synpunkter och eventuellt överklaga. 
 
När en detaljplan vunnit laga kraft kan bygglov sökas hos Bygglovenheten enligt de bestämmelser som planen anger.

Alla typer av planhandlingar kan beställas enligt gällande taxa! Kontakta oss på planenheten!

 


1 2 > »
Skapa egna genvägar?

Här kan du spara egna genvägar till intressanta sidor på strangnas.se. De ligger kvar här och syns bara när du besöker oss från den dator du använder nu. Du kan enkelt ta bort genvägar genom att klicka på krysset bakom genvägarna du sparat.

För att detta ska fungera läggs en så kallad cookie på din dator.

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >