Toppbild

Gällande detaljplaner

I kartan kan du titta på gällande detaljplaner i hela kommunen. Flytta i kartan till det område som du är intresserad av och klicka för att titta på de dokument  som hör till detaljplanen.

Strängnäs stad

Mariefred

Baddaren 5 m fl, Kv Baddaren

Campusområdet, Eldsund 6:6 m.fl.

Domherren 1

Fenix

Finningerondellen, delar av Strängnäs 2:1 och 3:1

Fårhushagen med Drottning Kristinas trädgård

Ingvarsvägen, delar av Strängnäs 2:1 och 3:1

Larslunda idrottspark, Strängnäs stad

Läraren 18

Gorsingeskogen, ÄNDRINGSPLAN

Gula rosornas företagsby

Mässen 2 m.fl. "Milostaben"

Navet 1 och Strängnäs 3:1, del av

Norrstacken 14 och Strängnäs 2:1, del av

Norrtull 4

Präntaren 1

Ratten

Rocken 8

Seminariet 4, äldreboende

Seminariet 6 (fd 4), del av, Strängnäs

Solberga handelscentrum

Storängen fd kraftledning och kolonilotter

Storängskilen

Strängnäs 2:1, del av, "Tryffelstråket"

Strängnäs 2:1 och 2:28, delar av, "Resecentrum"

Strängnäs 2:28, m fl, "Dubbelspår vid Långberget"

Strängnäs 2:3, del av, "Sidöparken"

Strängnäs 3:1, del av, "Dubbelspår i tunnel"

Strängnäs-Lundby 7:79

Tallåsen på del av Strängnäs 2:1

Trädgårdsmästaren

Vallbyvägen

Vasavallen på Strängnäs 2:1, del av, Strängnäs

Vesslan 4 m.fl. "Vesslan"

Ädp Strängnäs 2:1 m fl, ”Garage vid resecentrum”

Ekhovsgärdet 6 m fl

Föreningen 2, Mariefred

Gertre, Läggesta

Gripsholm 4:5 m.fl., IP Hammaren, Mariefred

Hedlandet öst

Jagbacken, etapp 1

Jagbacken etapp II

Lotorp 1:6 och 1:7, m.fl., SanPoint, Hedlandet

Lotorps udde, Hedlandet

Mariefred 2:1 m fl, Hammarängen, Mariefred

Mariefred 2:20 m.fl., "Arrendatorn", Mariefred, Strängnäs kommun

Munkhagen 4 m.fl., "Munkhagen"

Målartorp 1:13, del av, Östra Ekeby-området

Område Öster, del av, Astrea m fl

Rättaren

Slottsbrinken 1:54 och 1:55 m fl

Sparbanken 5; Mariefred

Stora Sundby 4:3, del av, Hedlandet

Stora Sundby 4:3, Stora Sundby gård

Tredje backe etapp 1

Tredje Backe etapp 1, ändring av detaljplan

Tosterö, Vårfruberga, Härad

Stallarholmen

Aspö Norrby, Lustigkulle

Aspö-Åsby

Brunnsåkers fritidsområde

Enhammarhöjden

Fredriksborg och Kungsberg

Freja 1

Logarn 1:109-121

Märinge

Näsbyholm 3:39, del av,”Östra Sandbacksberget”, Härad

Sanda 2:4

Sanda 5:1 m fl

Stensoppen 1

Södra Bresshammars skog, Stavlund, Tosterö

Vargholmen 1:10, Gråben 1:3 m.fl.

Ändring av detaljplan för Stensoppen 27-33

Ändring/förtydligande av huvudmannaskap för allmän platsmark inom vissa tätorter

Husby Tegelbruk 2:34 m fl

Sjöliden

Sundby Strand 2, ändring av detaljplan

Sundby Strand 3

Toresunds-Sundby 1:1, del av, Sundby Strand 4

Vannesta 3:18 m fl

Ändring av detaljplan för Toresunds-Sundby 1:1, del av, ”Sundby Strand 3”, Stallarholmen

Ädp Edeby 3:4, Toresunds-Edeby fritidsområde

Ändring av detaljplan Toresunds-Sundby 1:1, del av, Sundby Strand 4

Åkers styckebruk

Länna

 Skölden  
Uppdaterad 2017-03-30
Skapa egna genvägar?

Här kan du spara egna genvägar till intressanta sidor på strangnas.se. De ligger kvar här och syns bara när du besöker oss från den dator du använder nu. Du kan enkelt ta bort genvägar genom att klicka på krysset bakom genvägarna du sparat.

För att detta ska fungera läggs en så kallad cookie på din dator.

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >