Toppbild

Planprogram

Planprogram kan vara ett första steg i en detaljplanering. Programmet visar områdets avgränsning och anger de förutsättningar och mål som finns för planläggningen.

Plan- och bygglagen säger att ett planprogram endast behöver tas fram om det underlättar det kommande detaljplanearbetet. Programförslaget skickas ut på samråd och alla berörda har möjlighet att komma med synpunkter.

I kartan kan du titta på gällande och pågående planprogram i hela kommunen. Flytta i kartan till det område som du är intresserad av och klicka för att titta på de dokument  som hör till planprogrammet.

Strängnäs stad

Pågående

Godkända

 

Larslunda IP, planprogram

Norra Finninge, planprogram

Norra Staden, Första etappen (gamla P10-området), planprogram

Resecentrum, planprogram

Södra Strängnäs, planprogram

Visholmen, planprogram

   

Mariefred

 

Pågående

Godkända

 

Lotorp, Hedlandet, planprogram

Manhem 1 med flera, planprogram

Stora Sundby 4:3, del av, "Stora Sundby gård", Mariefred, planprogram

Södra Årby, Läggesta, planprogram

 

Stallarholmen

Pågående

Godkända

  Toresunds-Sundby 1:1, planprogram
   

Tosterö

 

Pågående

Godkända

Södra Tosterö, planprogram Bresshammars Skog, planprogram
   

Vårfruberga – Härad

Pågående

Godkända

  Östra Sandbacksberget, Härad, Vårfruberga, planprogram
Uppdaterad 2017-03-27
Skapa egna genvägar?

Här kan du spara egna genvägar till intressanta sidor på strangnas.se. De ligger kvar här och syns bara när du besöker oss från den dator du använder nu. Du kan enkelt ta bort genvägar genom att klicka på krysset bakom genvägarna du sparat.

För att detta ska fungera läggs en så kallad cookie på din dator.

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >