Toppbild

Fördjupningar av översiktsplanen (FÖP:ar)

FÖP:ar är en del av kommunens översiktsplan. I jämförelse med ÖP2014 som är kommunövergripande så gäller respektive FÖP för ett visst geografiskt avgränsat område inom kommunen och innehållet är mer detaljerat och platsspecifikt.

Antagna FÖP:ar är tillgängliga via menyn. FÖP:ar under framtagande eller under revidering finns på sidan Pågående översiktsplanering.

 

 

 

Uppdaterad 2016-11-28
Skapa egna genvägar?

Här kan du spara egna genvägar till intressanta sidor på strangnas.se. De ligger kvar här och syns bara när du besöker oss från den dator du använder nu. Du kan enkelt ta bort genvägar genom att klicka på krysset bakom genvägarna du sparat.

För att detta ska fungera läggs en så kallad cookie på din dator.

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >