Toppbild

Kartor

Kontakta någon av oss på kart- och mätenheten för information och beställning, kontaktuppgifter hittar du i högerkolumnen.

Kart- & mätenheten tillhandahåller följande kartor

 

Strängnäskartan 

 

Bild av strängnäskartan

 

Primärkarta

Primärkartan är en storskalig karta som redovisar grundläggande förhållanden på marken av gemensamt intresse för samhällsbyggandet. Den utgör underlag för fortsatt kartframställning vid planering, projektering och redovisning. Primärkartan finns analog och digital. Den har presentationsskalan 1:500-1:1000 och den uppdateras kontinuerligt. 

 

Grundkarta

Exempel på grundkarta
Grundkarta är en storskalig karta som beskriver gällande förutsättningar, beträffande mark, fastigheter, byggnader, anläggningar mm och som ligger till grund för upprättande och redovisning av förslag till detaljplan. Kartan upprättas med kommunens digitala primärkarta som underlag och kompletteras genom detaljmätningar på plats. Grundkartan framställs vanligtvis anpassad till skalområdet 1:500 till 1:5000 beroende på planförfattarens behov. 
Uppdaterad 2016-05-18 av David Reinedahl
Skapa egna genvägar?

Här kan du spara egna genvägar till intressanta sidor på strangnas.se. De ligger kvar här och syns bara när du besöker oss från den dator du använder nu. Du kan enkelt ta bort genvägar genom att klicka på krysset bakom genvägarna du sparat.

För att detta ska fungera läggs en så kallad cookie på din dator.

Samhällsbyggnad

Kart- och mät

Nygatan 10
645 80 STRÄNGNÄS

Telefon: vx 0152-291 00


Nämnd

Samhällsbyggnadsnämnden

E-post


Kontakt

David Reinedahl
Arbetsledare, GIS-ingenjör
primär- och nybyggnadskartor
0152-293 11
david.reinedahl@strangnas.se

Roger Grankvist
Mätningsingenjör
Fältarbete, inmätning, utsättning, grundkartor, primär- och nybyggnadskartor
0152- 293 16
roger.grankvist@strangnas.se

Mikael Ulfvik
GIS-ingenjör
0152-293 04
mikael.ulfvik@strangnas.se


ADRESSSÄTTNING:

Ann-Christin Sindemark
Administratör, bygglov
0152-293 14
ann-christín.sindemark@strangnas.se

Carina Göthberg
Administratör, bygglov
0152-293 32
carina.gothberg@strangnas.se

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >