Bygga, bo och miljö

Kartor

Kart- & Mätenheten kan tillhandahålla följande kartor:

Kontakta någon av oss på Kart- och mät för information och beställning.

Strängnäskartan 

Bild av strängnäskartan

Primärkarta

Primärkartan är en storskalig karta som redovisar grundläggande förhållanden på marken av gemensamt intresse för samhällsbyggandet. Den utgör underlag för fortsatt kartframställning vid planering, projektering och redovisning. Primärkartan finns analog och digital. Den har presentationsskalan 1:500-1:1000 och den uppdateras kontinuerligt. 

Grundkarta

Exempel på grundkarta
Grundkarta är en storskalig karta som beskriver gällande förutsättningar, beträffande mark, fastigheter, byggnader, anläggningar mm och som ligger till grund för upprättande och redovisning av förslag till detaljplan. Kartan upprättas med kommunens digitala primärkarta som underlag och kompletteras genom detaljmätningar på plats. Grundkartan framställs vanligtvis anpassad till skalområdet 1:500 till 1:5000 beroende på planförfattarens behov. 

Nybyggnadskarta

Exempel på nybyggnadskarta
Nybyggnadskartan upprättas inför en ansökan om bygglov. Den är en redovisning i form av karta och beskrivning av rådande förutsättningar för ett byggnadsprojekt och avsett att utgöra underlag för situationsplan till bygglovansökan. På nybyggnadskartan utvisas fastighetens mått och läge i plan och i vissa fall höjd. Även andra uppgifter som läget för befintliga byggnader, gränser för byggrätt, läge i plan och höjd för anslutningspunkt för vatten och avlopp och angränsande gata. Nybyggnadskarta upprättas i skalområdet 1:500 till 1:2000.
  
Uppdaterad 2015-11-17 Kontaktperson: David Reinedahl
Skapa egna genvägar?

Här kan du spara egna genvägar till intressanta sidor på strangnas.se. De ligger kvar här och syns bara när du besöker oss från den dator du använder nu. Du kan enkelt ta bort genvägar genom att klicka på krysset bakom genvägarna du sparat.

För att detta ska fungera läggs en så kallad cookie på din dator.

Kart- och mät

Kommunhuset, Nygatan 10

645 80 STRÄNGNÄS

Kontakta oss, klicka här!

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365