Toppbild Bygga, bo & miljö

Kartor

Kontakta någon av oss på kart- och mätenheten för information och beställning, kontaktuppgifter hittar du i högerkolumnen.

Kart- & mätenheten tillhandahåller följande kartor

 

Strängnäskartan 

 

Bild av strängnäskartan

 

Primärkarta

Primärkartan är en storskalig karta som redovisar grundläggande förhållanden på marken av gemensamt intresse för samhällsbyggandet. Den utgör underlag för fortsatt kartframställning vid planering, projektering och redovisning. Primärkartan finns analog och digital. Den har presentationsskalan 1:500-1:1000 och den uppdateras kontinuerligt. 

 

Grundkarta

Exempel på grundkarta
Grundkarta är en storskalig karta som beskriver gällande förutsättningar, beträffande mark, fastigheter, byggnader, anläggningar mm och som ligger till grund för upprättande och redovisning av förslag till detaljplan. Kartan upprättas med kommunens digitala primärkarta som underlag och kompletteras genom detaljmätningar på plats. Grundkartan framställs vanligtvis anpassad till skalområdet 1:500 till 1:5000 beroende på planförfattarens behov. 

 

Nybyggnadskarta

Exempel på nybyggnadskarta
Nybyggnadskartan upprättas inför en ansökan om bygglov. Den är en redovisning i form av karta och beskrivning av rådande förutsättningar för ett byggnadsprojekt och avsett att utgöra underlag för situationsplan till bygglovansökan. På nybyggnadskartan utvisas fastighetens mått och läge i plan och i vissa fall höjd. Även andra uppgifter som läget för befintliga byggnader, gränser för byggrätt, läge i plan och höjd för anslutningspunkt för vatten och avlopp och angränsande gata. Nybyggnadskarta upprättas i skalområdet 1:500 till 1:2000.
  
Uppdaterad 2016-04-14 av David Reinedahl
Skapa egna genvägar?

Här kan du spara egna genvägar till intressanta sidor på strangnas.se. De ligger kvar här och syns bara när du besöker oss från den dator du använder nu. Du kan enkelt ta bort genvägar genom att klicka på krysset bakom genvägarna du sparat.

För att detta ska fungera läggs en så kallad cookie på din dator.

Samhällsbyggnad

Kart- och mät

Nygatan 10
645 80 STRÄNGNÄS

Telefon: vx 0152-291 00


Nämnd

Samhällsbyggnadsnämnden

E-post


Kontakt

Dick Grönroos
Arbetsledare
primär- och nybyggnadskartor
0152-293 07
dick.gronroos@strangnas.se

Roger Grankvist
Mätningsingenjör
Fältarbete, inmätning, utsättning, grundkartor, primär- och nybyggnadskartor
0152- 293 16
roger.grankvist@strangnas.se

David Reinedahl
Gis-ingenjör
GIS-systemet
0152-293 11
david.reinedahl@strangnas.se


ADRESSSÄTTNING:

Ann-Christin Sindemark
Administratör, bygglov
0152-293 14
ann-christín.sindemark@strangnas.se

Carina Göthberg
Administratör, bygglov
0152-293 32
carina.gothberg@strangnas.se

 

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365