Toppbild

Adressättning

Gatuskylt Gyllenhjelmsgata n

Alla bostadsbyggnader eller byggnader där omfattande verksamhet bedrivs ska ha en unik adress, så kallad belägenhetsadress.

Kommunal namngivning omfattar namn på:

  • gator, vägar och parker
  • kvarter
  • kommundelar
  • byggnader och anläggningar
     

Namnberedning

Namnberedningen är det tjänstemannaorgan som bereder förslag till ny namngivning och ändring i befintlig namngivning. Beredningens ledamöter representeras av kulturkontoret, planenheten och bygg-, kart- och mätenheten. 
 

Politisk beslut

Efter tjänstemannaberedningen behandlar och beslutar kultur- och fritidsnämnden om namngivningsärendet.

Uppdaterad 2016-12-01
Skapa egna genvägar?

Här kan du spara egna genvägar till intressanta sidor på strangnas.se. De ligger kvar här och syns bara när du besöker oss från den dator du använder nu. Du kan enkelt ta bort genvägar genom att klicka på krysset bakom genvägarna du sparat.

För att detta ska fungera läggs en så kallad cookie på din dator.


 

Kart och mät

Nygatan 10
645 80 STRÄNGNÄS

E-post: kartor@strangnas.se
Telefon:
vx 0152-291 00

 


Nämnd

Samhällsbyggnadsnämnden

E-post


Kontakt

David Reinedahl
Arbetsledare, GIS-ingenjör
Grund- och primärkartor
0152-293 11
david.reinedahl@strangnas.se

Bengt Öhman
Karttekniker
Nybyggnadskartor
0152-293 07
bengt.ohman@strangnas.se

Roger Grankvist
Mätningsingenjör
Fältarbete, inmätning, utsättning, grundkartor, primär- och nybyggnadskartor
0152- 293 16
roger.grankvist@strangnas.se

Mikael Ulfvik
GIS-ingenjör
0152-293 04
mikael.ulfvik@strangnas.se


ADRESSÄTTNING:

Ann-Christin Sindemark
Administratör, bygglov
0152-293 14
ann-christin.sindemark@strangnas.se

Carina Göthberg
Administratör, bygglov
0152-293 32
carina.gothberg@strangnas.se

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >