Toppbild

Djur

Länsstyrelsen tog över kommunernas ansvar för att kontrollera djurskydd och primärproduktion av foder och livsmedel från och med 1 januari 2009.

Riksdagen har beslutat att flytta ansvaret för kontrollerna från kommunerna till länsstyrelsen för att säkerställa att Sverige har ett bra djurskydd och god kvalitet på foder och livsmedel. Kontrollerna ska bli effektivare och likvärdiga över hela landet. Med ett mindre antal kontrollmyndigheter blir det lättare att styra, samordna och följa upp kontrollerna.

Kommunerna fortsätter att ansvara för miljö- och hälsoskyddstillsynen. Den omfattar bland annat frågor om vatten och avlopp, gödselspridning, hantering av avfall och bekämpningsmedel samt störningar i form av ljud och lukt från djur. Det är också kommunen som kontrollerar till exempel gårdsbutiker och gårdsmejerier samt restaurangers och butikers livsmedelshantering. Kommunen kan även i fortsättningen ta ut avgifter.

Vad gör du om du misstänker att något är fel?

Om du misstänker att djur far illa, eller att foder och livsmedel inte hanteras säkert hos en primärproducent, kontakta länsstyrelsen. Du kan göra en anmälan anonymt om du vill. Om det är akut och du inte kan nå länsstyrelsen, kontakta polisen.

Om du vill veta mer om djurskydd, djurhälsa och primärproduktion av foder kontakta Jordbruksverket, www.sjv.se.

 

Uppdaterad 2017-01-17

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >