Toppbild

Vatten och avlopp

Vatten är vårt viktigaste livsmedel och en förutsättning för allt liv. På många håll i världen råder det vattenbrist men i Sverige har vi tvärtom vatten i riklig mängd. Vårt klimat ger oss nederbörd i form av regn och snö så att det räcker till oss alla. Men tillgång till rent vatten är ingen självklarhet, inte ens i Sverige. För att skydda och bevara vårt vatten krävs ett målmedvetet och långsiktigt arbete.

 

Länsstyrelsen i Västmanland är vattenmyndighet för Norra Östersjöns vattendistrikt dit Strängnäs kommun tillhör. Vattenmyndigheten arbetar för att alla vattenmiljöer ska nå en god vattenkvalitet och för att säkra vattentillgången för alla tänkbara behov. Läs mer på vattenmyndigetens webbplats.

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en ung statlig miljömyndighet. De arbetar för att lösa viktiga miljöproblem och skapa en hållbar förvaltning av hav, sjöar och vattendrag. Läs mer om HaV

 

Ansluta till vatten- och avloppsnätet

För att få ansluta din fastighet till det allmänna vatten-och avloppsnätet söker du tillstånd hos SEVAB

Se kommunal VA-utbyggnad

 

Egen dricksvattentäkt

Du som har egen brunn (enskild vattentäkt) ansvarar själv för vattenkvaliteten i brunnen. Både vattenkvalitet och vattentillgång kan förändras med tiden av olika orsaker. Därför måste man regelbundet ta prov på sitt dricksvatten. Många brunnsägare tar bara prov på sitt dricksvatten då man känner smakförändringar, då vattnet luktar konstigt eller då vattnet börjar ändra färg. Men det kan vara problem med vattnet utan att man märker av det. Kontrollera därför ditt vatten minst var tredje år. Har man småbarn i familjen bör man vara extra noggrann med att provta, eftersom små barn är mer känsliga för höga halter av vissa ämnen.

 

Vattenprovtagning vid Lötbadet

Badplatser

Strängnäs kommun har 15 allmänna badplatser. Prover på badvattnet tas regelbundet under badsäsongen (15 juni - 15 aug). Vid sex av baden (Visholmen, Lötbadet, Häradsbadet, Lännabadet, Mariefreds strandbad och Östabadet) tas prov varannan vecka övriga bad en gång per månad.

Badplatser och badvattnets kvalitet

 

Uppdaterad 2017-03-13 av Miljöenheten
Skapa egna genvägar?

Här kan du spara egna genvägar till intressanta sidor på strangnas.se. De ligger kvar här och syns bara när du besöker oss från den dator du använder nu. Du kan enkelt ta bort genvägar genom att klicka på krysset bakom genvägarna du sparat.

För att detta ska fungera läggs en så kallad cookie på din dator.

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >