Toppbild

Frågor och svar om låga grundvattennivåer

Varför berör det här endast hushåll med egna brunnar?
Det kommunala dricksvattnet i Strängnäs kommun påverkas inte av låga grundvattennivåer då vi förses med vatten ifrån Stockholm Vatten.

Vad är grundvatten?
Grundvatten består av regn och snö. Det mesta av grundvattnet bildas under den kalla årstiden. Då är avdunstningen liten och större delen av nederbörden kan bilda grundvatten. Under sommaren då det är varmare ute brukar större delen av nederbörden avdunsta eller tas upp av växterna.

Hur mycket regn behövs för att nivån ska bli normal igen?
Det skulle behöva komma minst 1 meter regn under de närmsta månaderna, för att vi ska komma upp i normala vattennivåer igen.

Vad gör jag om min brunn sinar?
Det är du som fastighetsägare som har ansvar för att det finns vatten i din brunn och att det håller rätt kvalitet. Är det generellt låga vattennivåer behöver man vara sparsam med vattnet om man har egen brunn och tänka över vilka alternativ som finns om brunnen sinar.  

Tips för att spara vatten

Det kan behövas mycket nederbörd och kan ta lång tid innan nivåerna i grundvattnet är återställda. I extrema fall kan dock brunnen sina och man kan behöva akut hjälp.

Förbered dig genom att ha vattendunkar om 25 liter hemma för att eventuellt kunna hämta vatten på utsedda platser. Blir det en akut vattenbrist i kommunen kommer tappställen att utpekas.

Djurhållning och lantbruk

Vad händer om vattnet i min brunn sinar och jag inte kan tillgodose djurens vattenbehov? Hur regleras detta i djurskyddslagen?
Vatten är en förutsättning för att djur ska överleva och behöver ges i den mängd som djurslaget kräver. Djurskyddslagen specificerar att djur ska ges tillräckligt med foder och vatten och tillräcklig tillsyn. Lagen säger också att fodret och vattnet ska vara av god kvalitet och anpassat efter det djurslag som utfodras. Mer information om vatten till djur

Korna går ute och betet är nästan slut på grund av torkan. Får jag ta in djuren och utfodra dem inne istället?
Det finns inget som hindrar att djuren utfodras inomhus istället. Djuren ska hållas på bete i den utsträckning som anges i regelverket. Reglerna hindrar inte att man utfodrar djuren inomhus eller för den delen på åkermarksbete. Betet behöver alltså inte utgöra hela djurens foderstat under betesperioden. Mer information om bete och utevistelse

Källa: Jordbruksverket

Uppdaterad 2017-05-24 av Christer Axelsson

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >