Toppbild

Eldning

Elda hemmaEldning inom detaljplanelagt område

Eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom områden med detaljplan är tillåtet endast v 16-18 på våren och v 40-42 på hösten. Övrig tid under året är det förbjudet att elda inom områden med detaljplan.

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön, § 11.

Eldning i tätortsmiljö är mycket olämplig, röken skapar allvarliga problem för astmatiker och andra känsliga människor. Lokal kompostering är ett bättre alternativ liksom möjligheten att gratis lämna trädgårdsavfall vid Kvitten i Strängnäs.

Impregnerat trä eller virke, möbler, spånskivor med mera är förbjudet att elda. Detta avfall ska lämnas till någon av återvinningscentralerna.

Eldningsinformation

  • Eldning sker alltid på eget ansvar
  • Elda inte om det blåser över åtta sekundmeter
  • Elden får inte lämnas obevakad
  • Var noga med att släcka eld och glöd ordentligt
  • Vidta åtgärder för att hindra brandspridning; gör i ordning en eldstad
  • Röj undan brännbart material i närheten av elden
  • Ha tillgång till släckutrustning
  • Elda så nära vatten som möjligt och ha alltid vatten till hands.
  • Öppen låga, marschaller och gasfacklor får inte lämnas utan tillsyn på offentlig plats. Öppen låga och marschaller ska stå skyddat i en eldstad på offentlig plats och/eller vid publika evenemang.
  • Du ska iaktta försiktighet så att inte olägenhet uppstår för omgivningen.

 

Uppdaterad 2017-04-07
Skapa egna genvägar?

Här kan du spara egna genvägar till intressanta sidor på strangnas.se. De ligger kvar här och syns bara när du besöker oss från den dator du använder nu. Du kan enkelt ta bort genvägar genom att klicka på krysset bakom genvägarna du sparat.

För att detta ska fungera läggs en så kallad cookie på din dator.

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >