Körsbärsblommor framför väderkvarn

Nordsamiska

Unnitlogulága ja hálddahuslága birra suohkaniid doaimmas

Ruoŧas leat vihtta riikkalaš unnitlogugiela, suomagiella, jiddisch, meänkieli, romani chib ja sámigiella. Unnitloguláhka addá unnitloguide lasi vuoigatvuođaid jos suohkan lea nu gohčoduvvon hálddahusguovlun dihto unnitlohkui. Hálddahuslágas lohká jos soamis gii ii birge ruoŧagielain dahje soamis geas leat gullan- dahje ságastanváttut váldá oktavuođa eiseválddiin de berre eiseváldi jos leaš dárbu fállat gielladoarjaga.

Strängnás suohkan ii leat hálddahusguovlu ovttage unnitloguide dain viđa unnitloguin.

Suohkaniin mat eai leat hálddahusguovllus lea ovttaskas olbmuin riekti geavahit suomagiela, meänkiele ja sámigiela go goaktadit eiseválddiid jos áššit sáhttet gieđahallot bargiin geat hálddašit unnitlogugiela. Ovttaskas olbmot sáhttet maid oažžut máŧolašvuođa boarrásiid divššu suomagillii, meänkielii ja sámigillii jos suohkanis lea bargi dahje leat bargit geat hálddašit dan giela.

Seammásgo Strängnäs suohkan ođastuhttá iežá diehtočállagiid de maid dađistaga veardida dárbbuid jorgalit dihto dieđuid soames dahje visot vihtta unnitlogugielaide.

 

Uppdaterad 2014-08-13 av Kommunikationsavdelningen
Skapa egna genvägar?

Här kan du spara egna genvägar till intressanta sidor på strangnas.se. De ligger kvar här och syns bara när du besöker oss från den dator du använder nu. Du kan enkelt ta bort genvägar genom att klicka på krysset bakom genvägarna du sparat.

För att detta ska fungera läggs en så kallad cookie på din dator.

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >