Toppbild

Kommunarkiv

Kommunarkivet är Strängnäs kommuns arkivinstitution. I kommunarkivets uppdrag ingår att utöva tillsyn över hur kommunens myndigheter och bolag följer de arkivregler som gäller för hantering av allmänna handlingar samt ge råd och stöd till verksamheterna vid hanteringen av de allmänna handlingarna. Kommunarkivet tillgängliggör, vårdar och bevarar handlingar från kommunala verksamheter som tillexempel skola, socialtjänst och miljöverksamhet.

 

Utöver de kommunala handlingarna från Strängnäs kommun från 1971 och fram till idag har kommunarkivet även de kommunala handlingar som bevarats från tidigare små landskommuner och stadskommuner (från 1863 - 1970) som idag geografiskt utgör Strängnäs kommun. De kommunala handlingarna bevaras och är tillgängliga i enlighet med den grundlagsfästa handlingsoffentligheten.

 

Arkiv förvarade hos kommunarkivet

Vilka arkiv som förvaras hos kommunarkivets finns tillgängliga via NAD - Riksarkivets Nationella Arkivdatabas. Det är en databas som är gemensam med ett flertal andra kommuner och myndigheter i Sverige. Här i visar vi vilka de kommunala arkivbildarna och de enskilda arkivbildarna som Strängnäs kommunarkiv förvarar.
Har kan du söka i Nationella Arkivdatabasen

 

Information om fastigheter

Söker du information om fastigheter och byggnadsritningar vänder du dig till samhällsbyggnadskontorets byggenhet.
Här beställer du ritningar från bygglov- och ritningsarkivet

 

Skolbetyg

Behöver du beställa en kopia av ditt betyg från avslutad grund- eller gymnasieskola så finns information om detta på sidan beställa skolbetyg.
Här beställer du skolbetyg från grund- eller gymnasieskola.

Betygssammanställningar från Strängnäs kommunala vuxenutbildning kan beställas direkt av vuxenutbildningen. Kontaktuppgifter vuxenutbildning

 

Samarbeten med andra arkivinstitutioner

Kommunarkivet förvarar och tillhandahåller även handlingar från enskild verksamhet som till exempel idrottsföreningar och politiska organisationer. Till vår hjälp med denna verksamhet har vi ett samarbete med Arkiv Sörmland. Till Arkiv Sörmland kan föreningar och företag vända sig om man har frågor som rör arkivvård och arkivering.
Arkiv Sörmlands webbplats

 

 

Uppdaterad 2017-04-26 av Kommunarkivet
Skapa egna genvägar?

Här kan du spara egna genvägar till intressanta sidor på strangnas.se. De ligger kvar här och syns bara när du besöker oss från den dator du använder nu. Du kan enkelt ta bort genvägar genom att klicka på krysset bakom genvägarna du sparat.

För att detta ska fungera läggs en så kallad cookie på din dator.

Kommunarkivet har öppet
Måndag-fredag:
Efter överenskommelse

Kontaktuppgifter
Strängnäs kommunarkiv
Nygatan 10
645 80 Strängnäs

Telefon:
0152-291 38
0152-291 41

E-post:
kommunarkivet

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >