Toppbild

Överklaga beslut

Allmänna kommunala beslut

Om du tycker att kommunen har fattat ett beslut den inte får göra så kan du överklaga det beslutet. Det gör du genom att begära en så kallad laglighetsprövning. Alla som är folkbokförda i Strängnäs kommun, äger en fastighet eller betalar kommunalskatt här har rätt begära laglighetsprövning. Vissa beslut överklagas på annat sätt, det kan du läsa mer om i avsnittet nedan.

Din begäran om laglighetsprövning skickar du till Förvaltningsrätten i Linköping. Du måste ange vilket beslut det handlar om och varför du tycker att det är olagligt.

Du måste lämna in din överklagan inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs att protokollet över beslutet justerats. Detta kan du se på kommunens anslagstavla.

Kommunens anslagstavla i kommunhuset på Nygatan 10 i Strängnäs

Kommunens anslagstavla finns i kommunhusets foajé på Nygatan 10 i Strängnäs. Här anslås bland annat nämndernas protokoll.

Vid laglighetsprövning kan domstolen bara pröva om beslutet ska upphävas eller om det ska gälla. Domstolen kan alltså inte ändra beslutet.

Nedan finns uppgifter om adress och telefonnummer till förvaltningsrätten i Linköping.

Förvaltningsrätten i Linköping 
Box 406
581 04 Linköping
Tel. 013-25 10 00
Fax 013-25 11 40
E-Post: forvaltningsrattenilinkoping@dom.se 
Webbplats: www.forvaltningsrattenilinkoping.domstol.se

 

Beslut som rör dig själv

Är du inte nöjd med ett beslut som rör dig personligen, som t. ex. ett beslut om bygglov, så har du ofta rätt att överklaga det. Vi måste alltid informera dig om hur du gör för att överklaga beslutet.

Den allmänna regeln är att du skickar din överklagan till den nämnd som fattat beslutet. Du måste också skicka in din överklagan inom tre veckor från det att du fick ta del av beslutet.

Uppdaterad 2017-04-24 av Stabsavdelningen
Skapa egna genvägar?

Här kan du spara egna genvägar till intressanta sidor på strangnas.se. De ligger kvar här och syns bara när du besöker oss från den dator du använder nu. Du kan enkelt ta bort genvägar genom att klicka på krysset bakom genvägarna du sparat.

För att detta ska fungera läggs en så kallad cookie på din dator.

Strängnäs kommun

Nygatan 10
645 80 Strängnäs
kommun@strangnas.se 

Växel: 0152-291 00
Fax: 0152-290 00

Orgnr. 212000-0365

Mer kontaktinformation


Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >