Toppbild

Överklaga beslut

Laglighetsprövning

Laglighetsprövning kallas det när vem som helst som bor i kommunen kan överklaga ett kommunalt beslut.

Hur: Skriftligt.

Vem får klaga: Kommunmedlem.
Vart skickas: Förvaltningsrätten.
Inom vilken tid: Tre veckor från att justerat protokoll sattes upp på kommunens officiella anslagstavla.
Prövningens omfattning: Beslutets laglighet.
Prövningens effekt: Beslutet kan kvarstå eller upphävas

Så går laglighetsprövning till

Reglerna för laglighetsprövning finns i 10 kap. kommunallagen och handlar om en ren prövning av om beslutet är lagligt eller inte. Huruvida det är ett lämpligt beslut ligger utanför prövningen.

Vem kan överklaga?

Alla som är medlemmar i kommunen kan överklaga de beslut som överklagas med laglighetsprövning.

Hur, när och till vem överklagar man?

Överklagandet ska ske skriftligt och skickas till förvaltningsrätten. Överklagandet ska ha inkommit till förvaltningsrätten inom tre veckor från att beslutsprotokollet anslogs på kommunens officiella anslagstavla.  Strängnäs kommuns officiella anslagstavla finns i Kommunhusets entré.

Förvaltningsrättens prövning

Förvaltningsrätten upphäver kommunens beslut om den kommer fram till att:

  1. beslutet inte har tillkommit i laga ordning
  2. beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen eller landstinget
  3. det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, eller 
  4. beslutet strider mot lag eller annan författning.  

Förvaltningsrätten kan endast upphäva beslutet, den kan inte komma fram till ett annat beslut. Effekten av ett upphävande är att det inte finns något beslut i ärendet längre.

Har kommunen verkställt ett beslut som sedan upphävs är kommunen skyldig att så långt det är möjligt återställa det som gjorts.

Kommunen är inte skyldig att skicka med några anvisningar om hur beslutet kan överklagas, när det överlämnas till någon som är specifikt berörd av beslutet.


Kontaktuppgifter:

Förvaltningsrätten i Linköping
Box 406
581 04 Linköping

Länkar
Förvaltningsrätten i Linköping 

Uppdaterad 2017-03-02 av Stabsavdelningen
Skapa egna genvägar?

Här kan du spara egna genvägar till intressanta sidor på strangnas.se. De ligger kvar här och syns bara när du besöker oss från den dator du använder nu. Du kan enkelt ta bort genvägar genom att klicka på krysset bakom genvägarna du sparat.

För att detta ska fungera läggs en så kallad cookie på din dator.

Strängnäs kommun

Nygatan 10
645 80 Strängnäs
kommun@strangnas.se 

Växel: 0152-291 00
Fax: 0152-290 00

Orgnr. 212000-0365

Mer kontaktinformation


Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >