Toppbild

Värdegrund - Brobygget

Brobygget är det namn och den symbol vi i Strängnäs kommun valt för att synliggöra och lyfta fram våra värderingar och principer. Det ska vi luta oss emot när vi utvecklar oss själva, våra verksamheter och Strängnäs kommun.

 

Bild på brobygget

Medborgarna och kommunens brukare ställer allt högre krav på det stöd och den service Strängnäs kommun ger. Vi behöver bli mycket bättre inom flera områden. En förutsättning för att lyckas med det är vår förmåga att våga pröva nytt och kritiskt granska och utveckla våra arbets- och förhållningssätt.

Vi vet också att på några års sikt kommer Strängnäs, liksom alla kommuner i Sverige, att stå inför enorma utmaningar. Inte minst i och med ökningen av andelen äldre.

Mot denna bakgrund är det viktigt att våga ta ett helhetsgrepp om hur utmaningarna ska mötas. Strängnäs kommun skapade Brobygget för att beskriva och samla det som vi behöver ha med oss på vår utvecklingsresa.

Den broschyr som du kan läsa här är en beskrivning av Brobyggets olika delar. Anställda i Strängnäs kommun har tagit del av den.

Brobygget vår vägvisare i det dagliga arbetet
Värderingarna och principerna ger oss som arbetar i Strängnäs kommun ett gemensamt språk och ett synsätt som blir ett stöd i våra olika vägval och i de beslut vi behöver ta när vi löser våra problem i vardagen. Brobygget fungerar på så vis som vår vägvisare.

Brobygget ska användas av alla, chefer och medarbetare, i det dagliga arbetet för att hitta förbättringsområden och utforma nya arbetssätt som skapar större nytta för våra medborgare och brukare.

Uppdaterad 2017-01-13 av Lars Nykvist
Skapa egna genvägar?

Här kan du spara egna genvägar till intressanta sidor på strangnas.se. De ligger kvar här och syns bara när du besöker oss från den dator du använder nu. Du kan enkelt ta bort genvägar genom att klicka på krysset bakom genvägarna du sparat.

För att detta ska fungera läggs en så kallad cookie på din dator.

Strängnäs kommun

Nygatan 10
645 80 Strängnäs
kommun@strangnas.se 

Växel: 0152-291 00
Fax: 0152-290 00

Orgnr. 212000-0365

Mer kontaktinformation


Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >