Toppbild

Värdegrund

I Strängnäs kommun utvecklar vi individen, verksamheten och samhället och vi är tydliga i vårt agerande och i våra roller. Vi bemöter alla med respekt och värdighet. En fri och öppen diskussion är grunden för vårt förhållningssätt.

Så kan man kortfattat sammanfatta Strängnäs kommuns värdegrund, som är en bärande del av Brobygget. Värdegrunden började införas under 2010 och samtliga medarbetare deltog då i diskussioner och övningar kring värdegrunden och dess beståndsdelar.

Här kan du läsa en broschyr om värdegrunden.

Uppdaterad 2014-07-02

Strängnäs kommun

Nygatan 10
645 80 Strängnäs
kommun@strangnas.se 

Växel: 0152-291 00
Fax: 0152-290 00

Orgnr. 212000-0365

Mer kontaktinformation


Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >