Toppbild

Kontor och tjänstemän

Förvaltningen i Strängnäs kommun är organiserad i kontor och avdelningar. Kommunchefen är förvaltningens högsta tjänsteman.

 

 

 

Kommundirektör


Rekrytering pågår

 

  

 

Avdelningar

Josefin Winnfors

Stabsavdelningen

Styrelse- och nämndadministration, registratur, kommunarkiv, juridik, säkerhet och trafiksamordnare.

Chef Josefin Winnfors
Tel. 0152-291 61
josefin.winnfors@strangnas.se

HR-avdelningen

Arbetsgivarpolitiska riktlinjer såsom anställningsvillkor, kompetensförsörjning, arbetsrätt, förhandling och löneadministration.

Chef Lena Thelin
Tel. 0152- 291 65
lena.thelin@strangnas.se

Per Malmquist

Ekonomiavdelningen

Budget, redovisning, upphandling och e-handel. Kassa och finans.

Chef Per Malmquist
Tel. 0152- 293 48
per.malmquist@strangnas.se

Lars Nykvist, chef utvecklingsavdelningen

Utvecklingsavdelningen

Kommunens värdegrund, förbättrings- och utvecklingsarbete utifrån Lean. Ledningsgruppsutveckling och förändringsledning.

Chef Lasse Nykvist
Tel. 0708-42 90 07
lars.nykvist@strangnas.se

 

Kommunikations- och IT avdelningen

Intern och extern kommunikation. Digitaliseringverksamhet, IT-strategi, utveckling och drift.

Chef Mattias Johansson
Tel. 0152-291 07
mattias.johansson@strangnas.se

 

 

 

 

Kontor

Inger Grindelid, chef socialkontoret

Socialkontoret

Äldreomsorg, hälso- och sjukvård, missbrukarvård, integrationsfrågor, stöd till funktionshindrade, försörjningsstöd.

Chef Inger Grindelid
Tel. 0152-296 16, 0722-30 10 82
inger.grindelid@strangnas.se

 

Utbildningkontoret

Barnomsorg, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning.

Chef Tony Lööw
Tel. 0152-293 63
tony.loow@strangnas.se

Marie Jonsson, chef samhällsbyggnadskontoret

Samhällsbyggnadskontoret

Översikts- och detaljplanering, bygglov,kart- och mät, miljö- och hälsoskyddsfrågor.

Chef Marie Jonsson
Tel. 0152-293 65, 0708-468073
marie.jonsson@strangnas.se

Lars Ekström, tf chef teknik- och servicekontoret

Teknik- och servicekontoret

Projektering och anläggning, trafikplanering, park, gator, hamnar, idrotts- och motionsanläggningar, VA och renhållning, måltidsverksamhet och räddningstjänst.

Medborgarkontor, reception och växel. Konsumentvägledning, lokalplanering, posthantering och tryckeritjänster.

Chef Lars Ekström
Tel. 0152-292 06
lars.ekstrom@strangnas.se

Christer Hermansson, chef kulturkontoret

Kulturkontoret

Bibliotek, fritidsgårdar, kulturskola och museum. Kulturbidrag, kulturmiljövård och kulturell offentlig utsmyckning. 

Chef Christer Hermansson
Tel. 0152-296 61, 0708-42 92 01
christer.hermansson@strangnas.se

Uppdaterad 2017-04-06

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >