Toppbild

Kontor och tjänstemän

Förvaltningen i Strängnäs kommun är organiserad i kontor och avdelningar. Kommunchefen är förvaltningens högsta tjänsteman.

 

 

ny kommunchef Per Bäckström

Kommunchef


Per Bäckström

Tel. 0152-290 30
per.backstrom@strangnas.se

 

  

 

Avdelningar

Josefin Winnfors

Stabsavdelningen

Styrelse- och nämndadministration, registratur, kommunarkiv, juridik, säkerhet och trafiksamordnare.

Chef Josefin Winnfors
Tel. 0152-291 61
josefin.winnfors@strangnas.se

HR-avdelningen

Arbetsgivarpolitiska riktlinjer såsom anställningsvillkor, kompetensförsörjning, arbetsrätt, förhandling och löneadministration.

Chef Lena Thelin
Tel. 0152- 291 65
lena.thelin@strangnas.se

Per Malmquist

Ekonomiavdelningen

Budget, redovisning, upphandling och e-handel. Kassa och finans.

Chef Per Malmquist
Tel. 0152- 293 48
per.malmquist@strangnas.se

Lars Nykvist, chef utvecklingsavdelningen

Utvecklingsavdelningen

Kommunens värdegrund, förbättrings- och utvecklingsarbete utifrån Lean. Ledningsgruppsutveckling och förändringsledning.

Chef Lasse Nykvist
Tel. 0708-42 90 07
lars.nykvist@strangnas.se

 

Kommunikations- och IT avdelningen

Intern och extern kommunikation. Digitaliseringverksamhet, IT-strategi, utveckling och drift.

Chef Mattias Johansson
Tel. 0152-291 07
mattias.johansson@strangnas.se

 

 

 

 

Kontor

Inger Grindelid, chef socialkontoret

Socialkontoret

Äldreomsorg, hälso- och sjukvård, missbrukarvård, integrationsfrågor, stöd till funktionshindrade, försörjningsstöd.

Chef Inger Grindelid
Tel. 0152-296 16, 0722-30 10 82
inger.grindelid@strangnas.se

 

Utbildningkontoret

Barnomsorg, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning.

Chef Tony Lööw
Tel. 0152-293 63
tony.loow@strangnas.se

Marie Jonsson, chef samhällsbyggnadskontoret

Samhällsbyggnadskontoret

Översikts- och detaljplanering, bygglov,kart- och mät, miljö- och hälsoskyddsfrågor.

Chef Marie Jonsson
Tel. 0152-293 65, 0708-468073
marie.jonsson@strangnas.se

Lars Ekström, tf chef teknik- och servicekontoret

Teknik- och servicekontoret

Projektering och anläggning, trafikplanering, park, gator, hamnar, idrotts- och motionsanläggningar, VA och renhållning, måltidsverksamhet och räddningstjänst.

Medborgarkontor, reception och växel. Konsumentvägledning, lokalplanering, posthantering och tryckeritjänster.

Chef Lars Ekström
Tel. 0152-292 06
lars.ekstrom@strangnas.se

Christer Hermansson, chef kulturkontoret

Kulturkontoret

Bibliotek, fritidsgårdar, kulturskola och museum. Kulturbidrag, kulturmiljövård och kulturell offentlig utsmyckning. 

Chef Christer Hermansson
Tel. 0152-296 61, 0708-42 92 01
christer.hermansson@strangnas.se

Uppdaterad 2017-02-23
Skapa egna genvägar?

Här kan du spara egna genvägar till intressanta sidor på strangnas.se. De ligger kvar här och syns bara när du besöker oss från den dator du använder nu. Du kan enkelt ta bort genvägar genom att klicka på krysset bakom genvägarna du sparat.

För att detta ska fungera läggs en så kallad cookie på din dator.

Organisationsschema

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >