Toppbild

Nämnder

Sammanträde

I kommunen finns ett antal nämnder med egna specifika ansvarsområden.

Det är kommunfullmäktige som utser vilka nämnder som ska finnas, vad de ska göra och vilka mål och ekonomiska ramar som respektive nämnd har. Varje nämnd ansvarar sedan för att bedriva den kommunala verksamheten utifrån sina specifika mål och ekonomiska förutsättningar.

Nämnderna består av politiker som utses av kommunfullmäktige. Arbetet i respektive nämnd leds av en ordförande.

 

Verksamhetsnämnder:

  • Barn- och utbildningsnämnden
  • Kultur- och fritidsnämnden
  • Samhällsbyggnadsnämnden
  • Socialnämnden
  • Teknik- och servicenämnden

Registret för politiker och nämnder hittar du via denna länk

Uppdaterad 2016-05-11
Skapa egna genvägar?

Här kan du spara egna genvägar till intressanta sidor på strangnas.se. De ligger kvar här och syns bara när du besöker oss från den dator du använder nu. Du kan enkelt ta bort genvägar genom att klicka på krysset bakom genvägarna du sparat.

För att detta ska fungera läggs en så kallad cookie på din dator.

Organisationsschema

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >