Toppbild

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kommunens biblioteks- och museiverksamhet, kulturskola, kulturmiljöfrågor samt för fritidsfrågor.

Nämnden beslutar även i frågor som som rör konstnärlig utsmyckning av offentliga platser, arrangemangsbidrag till föreningar och allmän kulturverksamhet.

Ordförande

Lars Larsson (M)
Telefon: 
lars.larsson@strangnas.se

1:e vice ordförande
Göran Svärd (S)
Telefon: 0731-56 12 05
goran.svard@strangnas.se

2:e vice ordförande
Catharina De Geer (KD)
Telefon: 0152-155 39
catharina.degeer@strangnas.se

Ledamöter och ersättare

Nämnden har 11 ledamöter och 11 ersättare.
Se lista över politiker i kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdagar

Kultur- och fritidsnämndens sammanträdesdagar 2017

Kallelser och protokoll 

Se nämndens kallelser, handlingar och protokoll

Uppdaterad 2017-03-23

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >