Toppbild

Rådgivande organ

På kommunfullmäktige den 30 november 2015 togs beslut om kommunens budget för 2016, den nya visionen och att inrätta rådet för seniorfrågor, rådet för funktionshindersfrågor, samt ungdomsrådet, vilka är direkt underställda kommunstyrelsen. 

Rådsrepresentanter utses av respektive organisation/förening. Varje organisation/förening har rätt att utse en rådsrepresentant och en ersättare som har närvarorätt.

Råden arbetar mellan sammanträden självständigt med aktuella frågor. Råden får vid behov utse fokusgrupper.

Råden sammanträder minst 4 ggr/år.

Uppdaterad 2016-05-26 av Kommunsekreterare
Skapa egna genvägar?

Här kan du spara egna genvägar till intressanta sidor på strangnas.se. De ligger kvar här och syns bara när du besöker oss från den dator du använder nu. Du kan enkelt ta bort genvägar genom att klicka på krysset bakom genvägarna du sparat.

För att detta ska fungera läggs en så kallad cookie på din dator.

Organisationsschema

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >