Toppbild

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen och väljs av medborgarna genom allmänna val vart fjärde år.
Kommunfullmäktige bestämmer vilka nämnder som ska finnas, vad nämnderna ska göra samt utser ledamöter och ersättare i nämnderna.

Kom och lyssna

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga och alla är välkomna att lyssna på beslut och debatt. Tid och plats för sammanträdena annonseras i Eskilstuna-Kuriren ungefär en vecka i förväg. 

Sammanträdesdagar

Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2017


Du kan även följa Kommunfullmäktiges sammanträden via webb-TV.

 

Ordförande
Leif Lindström (S)
Telefon: 070-34 35 708
E-postleif.lindstrom@strangnas.se

 

1:e vice ordförande
Kerstin Svensson (M)
Telefon: 070-301 44 07
E-post: kerstin.svensson@strangnas.se

 

2:e vice ordförande 
Margareta Furustrand (L)
E-post: margareta.furustrand@strangnas.se

 

 

Ledamöter och ersättare

Kommunfullmäktige har 55 ledamöter och 33 ersättare.
Se lista över politiker i kommunfullmäktige

 

Mandatfördelning perioden 2014 - 2018 

Moderata samlingspartiet 17
Arbetarpartiet - Socialdemokraterna 14
Liberalerna 2
Kristdemokraterna 2
Mariefredspartiet 1
Miljöpartiet de gröna 4
Centerpartiet 4
Sverigedemokraterna 6
Strängnäspartiet 2
Vänsterpartiet 3
Totalt: 55
   

 

 

Uppdaterad 2017-01-10

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >