Toppbild

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för ledning och styrning av den kommunala verksamheten. Den ansvarar för den strategiska utvecklingen, för den ekonomiska förvaltningen och för personalpolitiken.

Kommunstyrelsen yttrar sig i alla frågor som ska beslutas i kommunfullmäktige och bevakar att de mål och riktlinjer som fullmäktige har beslutat om efterlevs inom den kommunala verksamheten.

 

Jacob Högfeldt

 

 

 

 

 
 

Ordförande
Jacob Högfeldt (M)
Telefon: 0705-66 62 22
E-post: jacob.hogfeldt@strangnas.se


Monica Lindell Rylén, socialdemokratiskt kommunalråd

1:e vice ordförande
Monica Lindell Rylén (S)
Telefon: 076-836 99 54
E-post: monica.lindellrylen@strangnas.se


Marianne Andersson

2:e vice ordförande
Marianne Andersson (C)
Telefon: 0708-42 92 46
E-post: marianne.politiker.andersson@strangnas.se

 

Ledamöter och ersättare

Kommunstyrelsen har 13 ledamöter och 13 ersättare.

Se lista över politiker i kommunstyrelsen

Sammanträdesdagar

Kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2017

Kallelser och protokoll 

Klicka här för att komma till Kommunstyrelsens handlingar och protokoll 

 

Uppdaterad 2017-06-27

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >