Toppbild

Kommunkompassen

Kommunkompassen – en granskning av Strängnäs kommun

Under november 2014 utvärderades Strängnäs kommun med stöd av verktyget Kommunkompassen. Utvärderingen genomfördes av Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Kommunkompassen har använts i Sverige sedan 2002 och redovisar samspelet mellan det politiska systemet, kommunens förmedlande av tjänster, kommunens som arbetsplats och utvecklingen av lokalsamhället.

Det är viktigt att poängtera att kommunkompassen inte värderar verksamhetens resultat utan hur kommunen leder och samspelar.

Syftet med utvärderingen var att få en analys utifrån ett kommunövergripande perspektiv, få ytterligare stöd i vårt pågående förbättringsarbete och att kunna ta del av konkreta tips från andra kommuner.

Utvärderarna har hämtat information från tre källor:

1. Intervjuer av ett 30-tal ledande tjänstemän, förtroendevalda och fackliga representanter.

2. Granskning av olika styrande skriftliga dokument.

3. Genomgång av intranätet och kommunens hemsida.

Rapporten innehåller en poängbedömning och en kvalitativ beskrivning av hur kommunen fungerar. Syftet med poängbedömningen är i första hand att ha som referensvärda vid genomförandet av ytterligare utvärderingar.

Ta del av rapporten i sin helhet här

Uppdaterad 2016-06-21 av Utvecklingsavdelningen
Skapa egna genvägar?

Här kan du spara egna genvägar till intressanta sidor på strangnas.se. De ligger kvar här och syns bara när du besöker oss från den dator du använder nu. Du kan enkelt ta bort genvägar genom att klicka på krysset bakom genvägarna du sparat.

För att detta ska fungera läggs en så kallad cookie på din dator.

Strängnäs kommun

Nygatan 10
645 80 Strängnäs
kommun@strangnas.se 

Växel: 0152-291 00
Fax: 0152-290 00

Orgnr. 212000-0365

Mer kontaktinformation


Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >