Toppbild

Medborgarundersökning

Varje år erbjuder Statistiska Centralbyrån (SCB) Sveriges kommuner att delta i Medborgarundersökningen. Undersökningen är en attitydundersökning inte en brukarundersökning och resultatet av den här undersökningen ska kompletteras med resultat från andra.

Strängnäs kommun deltog våren 2016, datainsamlingen hanteras av SCB. Ett urval på 1200 personer i åldrarna 18-84 år fick en enkät hemskickad. Insamlingen genomfördes via post- och webbenkäter. 45 % av de tillfrågade besvarade enkäten.

Resultatet jämförs med kommuner som genomfört undersökningen hösten 2015 eller våren 2016.

Medborgarundersökningen består av tre delar med varsitt helhetsbetyg:
 
A. Helhetsbetyget Nöjd-Region-Index (NRI), med frågor om kommunen som en plats att leva och bo på.

C. Helhetsbetyget Nöjd-Medborgar-Index (NMI), med frågor om kommunens olika verksamheter.

C. Helhetsbetyget Nöjd-Inflytande-Index (NII), med frågor om medborgarnas inflytande på kommunala beslut och verksamheter.
 
De övergripande resultaten i undersökningen redovisas som betygsindex, vilka kan variera från 0 till 100. Ju högre värdet är, desto bättre betyg har kommunens medborgare gett åt sin kommun. Betygsindex under 40 kan betraktas som "icke godkända".

 

Resultat Strängnäs kommun

Index

2012

2013

 2014

2016

Nöjd-Region-Index (NRI) - Strängnäs

56

58

62

58

Nöjd-Region-Index (NRI) - Riket

60

59

 61

60

Nöjd-Medborgar-Index (NMI) - Strängnäs

42

46

 50

50 

Nöjd-Medborgar-Index (NMI) - Riket

54

53

 55

55

Nöjd-Inflytande-Index (NII) - Strängnäs

30

32

 32

39

Nöjd-Inflytande-Index (NII) - Riket

39

39

 41

40


Resultaten i sin helhet från de senaste Medborgarundersökningarna:
(som Strängnäs deltagit i)

Medborgarundersökningen 2016

Medborgarundersökningen 2014

Medborgarundersökningen 2013

Medborgarundersökningen 2012

 

För mer information om Medborgarundersökningen se SCB:s webbplats

Uppdaterad 2016-06-21 av Anna Stenström-Jonsson

Strängnäs kommun

Nygatan 10
645 80 Strängnäs
kommun@strangnas.se 

Växel: 0152-291 00
Fax: 0152-290 00

Orgnr. 212000-0365

Mer kontaktinformation


Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >