Toppbild

Kommunens krisstöd

POSOM är en förkortning för Psykiskt och socialt omhändertagande och är en del av Strängnäs kommuns krisorganisation.

POSOM aktiveras av Strängnäs kommun enligt beslutande rutiner i kommunens krishanteringsplan och/eller i annat kommunövergripande beslut om beredskap.

Beslut om att aktivera och avveckla POSOM tas av tjänsteman i beredskap (TIB).

Behöver du stöd eller hjälp?

Socialtjänsten dagtid 0152-296 10
Socialjouren helg 08-454 22 19

Svenska kyrkan dagtid

0152-245 00
Jourhavande präst 112
Vårdcentralen Strängnäs 0152-260 90
Psykiatriska mottagningen 0152-261 00
Vårdcentralen Mariefred 0159-290 13
Mälarsjukhuset Eskilstuna 016-10 30 00
Polisen Strängnäs 114 14
Röda korsets telefonjour 0771-90 08 00

 

Uppdaterad 2016-06-22

Strängnäs kommun

Nygatan 10
645 80 Strängnäs
kommun@strangnas.se 

Växel: 0152-291 00
Fax: 0152-290 00

Orgnr. 212000-0365

Mer kontaktinformation


Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >