Toppbild

Aurora 17

Vad är det som händer?

Aurora 17 är den första och största övningen i sitt slag på mer än 20 år. Samtliga stridskrafter och fler än 19 000 män och kvinnor, varav en fjärdedel kommer ifrån Hemvärnet, kommer att delta. Dessutom deltar ett flertal myndigheter och andra länder.

Övningen kommer att genomföras i luften, på marken och till sjöss. Förband i hela Sverige kommer att beröras men de största övningsområdena kommer att vara i Mälaren och Stockholm, på och runt Gotland samt i Göteborg.

Läs mer på Försvarsmaktens hemsida.

 

När är det som det händer?

Just nu planeras övningen i skeden enligt;

Förberedelseskede 11-18/9
Förmågeskede 19-23/9
Försvaraskede 24-27/9
Avvecklingsskede 28-29/9

 

Vad innebär det för kommunen och dess invånare?

Strängnäs kommun kommer under övningens gång att vara ett omgrupperingsområde. Detta innebär att en hel del transporter med förband och material kommer att åka igenom kommunen. Väg 55 från Enköping, väg 223 mot Gnesta och områdena kring Härad, Åkers Styckebruk och Länna bruk kommer att vara särskilt påverkade.

Ca 5-6000 deltagare på marken ska transportera sig från Enköping till Gnesta vilket innebär att det kan bli en del trängsel på vägarna med ökade fordon och sänkta hastigheter. Strängnäs kommun kommer även att vara ett luftoperativt område vilket innebär att flyg och helikoptrar kommer att trafikera mer än vanligt vilket kan medföra en del oväsen. I Strängnäs kommun kommer det även att uppstå ”övningsbubblor” där soldater kommer att röra sig i terräng. I dessa fall har markägare blivit kontaktade och det kommer att vara noggrant skyltat.

 

Vad kan du göra?

Då det kan bli trångt på vägarna med många tunga fordon som rör sig är det viktigt att vara extra varsam ute på vägarna och håll uppsikt över de som är yngre och de som kanske inte ser eller hör. Det kan även innebära förseningar i transporter såsom kollektivtrafik, skolskjutsar och leveranser så se till att påbörja din resa i god tid.

Olika blåljusorganisationer som polisen, ambulansen och räddningstjänst har extra förberedelse för att inte bli påverkade och kommer alltid att få företräde på vägarna från Försvarsmakten.

En del invånare kan känna en oro kring övningar av denna storlek och ska då inte tveka att kontakta Försvarsmakten i första hand med frågor eller funderingar: Telefon: 0171-15 70 00 eller kommunens växel: 0152- 290 00.

Vanliga frågor och svar om övningen Aurora 17.

 

Information in English.

Frequently asked questions about Aurora 17.

Uppdaterad 2017-06-22

Strängnäs kommun

Nygatan 10
645 80 Strängnäs
kommun@strangnas.se 

Växel: 0152-291 00
Fax: 0152-290 00

Orgnr. 212000-0365

Mer kontaktinformation


Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >