Toppbild

Nuläget i kommunen

I Strängnäs kommun bor asylsökande på olika anläggningsboenden på Tosterö. Sedan beslutet om tillfälliga gränskontroller trädde i kraft den 12 november 2015 har antalet asylsökande i Sverige minskat.

 

Anläggningsboenden i kommunen

Just nu bor cirka 400 asylsökanden på olika anläggningsboenden i kommunen. Dessa personer är fördelade på boendena Mälarblick och Brage, som ligger på Tosterö i Strängnäs.

Antalet asylsökande på boendena varierar. Det beror på att vissa flyttar från kommunen när de får beslut i sitt asylärende samtidigt som nya asylsökande tillkommer.

Det är Jokarjo AB som ansvarar för verksamheten och driver anläggningsboendena på Tosterö. De har erfarenhet av att driva liknande boenden på flera platser i landet. 

Kontakt Jokarjo AB
E-post: anders.h@jokarjoresort.se
Telefon: 0702-791700 

Läs mer om Jokarjo AB

Asylboendet Mälarblick finns på Facebook


 

Strängnäs kommun tar ansvar

Bostäder åt personer med uppehållstillstånd
Den 1 mars 2016 trädde en ny lag i kraft. Alla kommuner är skyldiga att ta emot nyanlända och erbjuda en bostad. Den kallas bosättningslagen.

Det mest akuta och komplexa problemet att hantera just nu är bristen på bostäder och det gäller de flesta kommuner i landet. Bostadsfrågan är mycket viktig för den nyanlända personens möjligheter att etablera sig på orten och i samhället. 

HVB- och familjehem för ensamkommande barn
I Strängnäs kommun finns idag tre HVB-hem för ensamkommande barn. Strängnäs kommun började ta emot ensamkommande barn i mars 2011.
HVB-hemmen drivs av Frösunda Omsorg AB.

Familjehem
Det finns alltid ett behov av familjehem. Läs mer om familjehem här!


 

Samverkan och samordning

Strängnäs kommun anställde under våren 2016 en integrations- och flyktingsamordnare för att stärka kommunens förmåga att kort- och långsiktigt hantera inegrations- och flyktingprocesserna internt, tillsammans med andra myndigheter samt förenings- och näringslivet.

Flera verksamheter samarbetar för att hitta lösningar i olika aktuella frågor.

 


 

Vill du veta mer?

Statistik flyktingar och asylsökande i Sverige (Migrationsverket).

Uppdaterad 2016-12-15 av Elin Strand
Skapa egna genvägar?

Här kan du spara egna genvägar till intressanta sidor på strangnas.se. De ligger kvar här och syns bara när du besöker oss från den dator du använder nu. Du kan enkelt ta bort genvägar genom att klicka på krysset bakom genvägarna du sparat.

För att detta ska fungera läggs en så kallad cookie på din dator.

Strängnäs kommun

Nygatan 10
645 80 Strängnäs
kommun@strangnas.se 

Växel: 0152-291 00
Fax: 0152-290 00

Orgnr. 212000-0365

Mer kontaktinformation


Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >