Toppbild

Principer för medborgardialog i styrningen

SKL:s dialogtrappa


Strängnäs kommunfullmäktige har tagit beslut om att kommunen ska arbeta aktivt med medborgardialog i styrningen. Som ett första led i detta togs ett beslut om vilka principer man ska jobba efter.

 

Principer för medborgardialog i styrningen

 • Medborgarna i Strängnäs kommun har alltid rätt att bli hörda och informerade på ett lättillgängligt sätt.
 • Medborgardialog ska alltid bygga på:
  - Strängnäs kommuns värdegrund: Respekt, Öppenhet, Tydlighet och Utveckling
  - ett ärligt och uppriktigt intresse att ta del av medborgarnas synpunkter
 • Medborgardialog ska alltid övervägas tidigt i varje nytt ärende som direkt berör Strängnäsborna. Betänk syfte och nytta med dialogen.
 • Dialogfrågorna måste vara viktiga och angelägna så att människorna upplever sitt deltagande som meningsfullt.
 • Alla ska ges goda förutsättningar att delta i medborgardialog. I varje medborgardialog ska särskild hänsyn tas till socioekonomiska villkor, kön, språk, ålder och eventuella funktionsnedsättningar. Grupper som är i hög grad berörda men svåra att nå ska prioriteras genom uppsökande arbete.
 • Resultatet ska i lämplig form återkopplas till deltagare, förtroendevalda och medborgare.
 • Utfallet av medborgardialoger ska redovisas i beslutsunderlag och beslutsprotokoll.

 

Uppdaterad 2017-01-13 av Kommunikationsavdelningen
Skapa egna genvägar?

Här kan du spara egna genvägar till intressanta sidor på strangnas.se. De ligger kvar här och syns bara när du besöker oss från den dator du använder nu. Du kan enkelt ta bort genvägar genom att klicka på krysset bakom genvägarna du sparat.

För att detta ska fungera läggs en så kallad cookie på din dator.

Strängnäs kommun

Nygatan 10
645 80 Strängnäs
kommun@strangnas.se 

Växel: 0152-291 00
Fax: 0152-290 00

Orgnr. 212000-0365

Mer kontaktinformation


Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >