Toppbild

Brandfarliga och Explosiva varor

Lagen om brandfarliga och explosiva varor trädde i kraft den 1 september 2010. Lagen är till för att hindra, förebygga och begränsa olyckor och skador på liv, hälsa, miljö eller egendom som beror på brand eller explosion orsakad av brandfarliga eller explosiva varor. Lagen ska även förebygga obehörigt förfarande med varorna.

 

Den nya lagen innebär bland annat att:

- Kommunen är ansvarig för tillstånd och tillsyn för både brandfarlig och explosiv vara.

- Kommunen får ta ut avgifter för sitt arbete med tillståndshandläggning
  och tillsyn av både brandfarlig och explosiv vara.

- Förebygga obehörigt förfarande med varorna så som stöld, användning i grov brottslighet eller terrorsammanhang.

- Tillverkare och importörer inte behöver betala avgift till MSB (myndigheten
  för samhällsskydd och beredskap).

- Det har blivit lättare att dra in tillståndet vid särskilt grova överträdelser.

- Kravet på att tillståndspliktig verksamhet ska ha föreståndare har skärpts, följs inte det kan man bli dömd i domstol.

- Kommunens beslut kan överklagas till länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut 
  kan överklagas hos förvaltningsrätten. MSB:s beslut får överklagas hos 
  förvaltningsrätten.

- Det förtydligas att MSB utövar marknadskontroll över explosiva varor och
  produkter som används vid hantering av brandfarliga och explosiva varor. 

 

Mer information om Lagen om brandfarliga och explosiva varor hittar du på myndigheten för samhällsskydd och beredskap's webbplats (MSB).

 

Blanketter för hantering av brandfarlig och explosiv vara.

Ansökan om tillstånd för brandfarlig vara 

Ansökan om tillstånd för hantering explosiv vara

 

Kontakt på räddningstjänsten angående brandfarliga och explosiva varor:

Brandinspektör
Michael Gregebo
Tel: 0152-291 83 

Uppdaterad 2016-12-08 av Räddningstjänsten
Skapa egna genvägar?

Här kan du spara egna genvägar till intressanta sidor på strangnas.se. De ligger kvar här och syns bara när du besöker oss från den dator du använder nu. Du kan enkelt ta bort genvägar genom att klicka på krysset bakom genvägarna du sparat.

För att detta ska fungera läggs en så kallad cookie på din dator.

Räddningstjänsten

Postadress:
Räddningstjänsten Strängnäs Kommun
645 80 Strängnäs

Besöksadress:
Räddningstjänsten
Larmvägen 1
645 47 Strängnäs

Tfn 0152-291 80 
Fax 0152-124 50

Jourhavande styrkeledare
0152-291 86

E-post Räddningstjänst 

Räddningschef
0152-291 81
 
Stf. räddningschef
0152-291 84
 
Brandingenjör
David Hultman
0152-291 92

Brandinspektör
0152-291 83
 
Brandinspektör
Pehr Andersson
0152-291 82

Brandinspektör/
Personalsamordnare
0152-291 47 

Personalsamordnare

Anne-Grete Malm
0152-291 80

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >