Toppbild

Brandstationer

Station 400 Strängnäs

Kommunens huvudbrandstation är belägen vid Kilenkorset strax utanför själva tätorten. Placeringen är strategiskt bra eftersom det är lätt att nå alla större vägar för att ta sig inom tätorten eller ut till övriga delar av kommunen. Brandstationen byggdes 1998-99 och här finns även en mindre ledningscentral (RC 90) för kris och höjd beredskap.
 
Heltidspersonalen består av 26 personer som arbetar antingen dagtid eller i skift. I dagtidsorganisationen finns fem befäl, en personalhandläggare och en reparatör. De arbetar under kontorstid och befälen ingår dessutom i utryckningsberedskap.
 
Skiftorganisationen består av 19 brandmän och befäl. De är uppdelade i fyra skiftlag som arbetar omväxlande dag- och nattpass i ett schema på 42 timmar per vecka.
 
Som förstärkningsstyrka finns en deltidskår med 11 brandmän och befäl. Deltidsanställningen innebär att personalen har andra arbetsgivare och kommer till brandstationen enbart vid larm och övningar. Personalen är uppdelad i tre skiftlag med beredskap var tredje vecka.
 
Funktionen insatsledare fungerar i normalläget som högsta befäl och räddningsledare vid larm i hela kommunen. Det är sju befäl som delar på insatsledarrollen, fyra från dagtids- och tre från skiftorganisationen. Vid mindre insatser fungerar respektive styrkeledare som räddningsledare.
 
Funktionen räddningschef i beredskap är gemensam för Eskilstuna och Strängnäs kommuner. Tre veckor per månad bemannas funktionen av brandingenjörer från Eskilstuna och en vecka per månad bemannas den med brandingenjörer från Strängnäs.
 
Både hel- och deltidstyrka åker på sjukvårdslarm i väntan på ambulans (IVPA). Det innebär att de larmas samtidigt som närmaste lediga ambulans vid förmodade hjärtstopp. All personal har delegering att ge syrgas och använda defibrillator.

 

Stationens beredskap:

 
1 Styrkeledare + 3 Brandmän, anspänningstid* 90 sekunder
1 Styrkeledare + 4 Brandmän, anspänningstid* 8 minuter
1 Insatsledare i beredskap,  anspänningstid* 90 sekunder
1 Räddningschef i beredskap, på stationen inom 30 minuter
 
* Med anspänningstid menas tiden från larm tills första brandbilen skall rycka ut.

Våra stationers fordon kan du läsa om och titta på via den här länken

http://www.utryckningsormland.se/

Uppdaterad 2017-07-19 av Pehr Andersson

Räddningstjänsten

Postadress:
Räddningstjänsten Strängnäs Kommun
645 80 Strängnäs

Besöksadress:
Räddningstjänsten
Larmvägen 1
645 47 Strängnäs

Tfn 0152-291 80 
Fax 0152-124 50

Jourhavande styrkeledare
0152-291 86

E-post Räddningstjänst 

Räddningschef
0152-291 81
 
Stf. räddningschef
0152-291 84
 
Brandingenjör
David Hultman
0152-291 92

Brandinspektör
0152-291 83
 
Brandinspektör
Pehr Andersson
0152-291 82

Brandinspektör/
Personalsamordnare
0152-291 47 

Personalsamordnare

Anne-Grete Malm
0152-291 80

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >