Toppbild

Utbildning

Räddningstjänsten är mer än en brandkår

Vår verksamhetsidé och övergripande mål är att arbeta för att minska risken för att bränder och andra olyckor uppstår och se till att skadorna av dessa begränsas. Detta arbete sker dels förebyggande, dels genom direkta insatser.

Målet är att försöka förhindra att olyckor inträffar. Detta görs i huvudsak på två sätt, dels genom kontroll av brandskydd och rådgivning, dels genom utbildning och information som är en stadigt växande del av Räddningstjänstens verksamhet.

Vi erbjuder vår kunskap till att skapa ett säkrare och tryggare samhälle genom att satsa på utbildning i brandkunskap och säkerhet.

Varje kvart dygnet runt utbryter det en brand i Sverige. En brand som kan få oerhört stora konsekvenser, risk för personskador, stora materiella skador, driftstörningar och avbrott. Fyra av fem bränder beror på den mänskliga faktorn. Okunskap, slarv, anlagd brand och bristande underhåll är några vanliga orsaker till brand.

Under 2009 inträffade i Sverige 111 dödsbränder med sammanlagt 124 omkomna människor. Samhällets totala brandskadekostnad för egendoms- och avbrottsskador bedöms till drygt 4,5 miljarder kronor.

Alla bränder är i princip små till en början. Genom en tidig upptäckt, ett snabbt och riktigt ingripande, kan en brand hejdas. Därför är det viktigt med utbildning och information. Med ökad kunskap kan man både förebygga och begränsa brand samt minska risken för andra olyckor.

Räddningstjänsten står till ert förfogande genom att tillhandahålla ett brett utbud av utbildningar mot allmänhet, skolan, organisationer, vård och näringsliv.

Välkommen att knyta en kontakt som ger ökad säkerhet för personal, verksamhet och kunder samt ökat skydd för företaget.

 

Kurser & utbildning

 

Anläggningsskötare automatiska brandlarm

Utbildningen syftar till att ge anläggningsskötare och brandlarmsansvariga för automatiskt brandlarm ingående kännedom om brandlarmsanläggningens funktion, skötsel och handhavande. Läs mer

 

Heta arbeten

Heta Arbeten är arbeten som medför uppvärmning eller gnistbildning, till exempel svetsning, skärning, lödning och arbete med varmluftspistol eller sliprondell. Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att brandskyddsansvariga och brandvakter samt personer som utför brandfarliga Heta Arbeten är utbildade och har certifikat. Läs mer

 

SBA/Brandskyddsredogörelse

Utbildningen genomförs som heldagskurs med systematiskt brandskyddsarbete på förmiddagen och skriftlig redogörelse på eftermiddagen alternativt halvdagskurs med enbart systematiskt brandskyddsarbete. Läs mer

 

Sjukvård 

Kursplanen bygger på konceptet ”första hjälpen på arbetsplatsen”. Utbildningen omfattar teori varvat med praktiska övningar. Läs mer

 

Grundläggande brandkunskap

Kursen ger kunskap och utbildning om att förebygga brand och att agera på rätt sätt om en brand skulle uppstå. Läs mer

 

Specialkurser

Vi skräddarsyr även kurser i brandskydd inom flera olika områden som:

  • Bensinstation
  • Brandfarlig vara / mindre omfattning
  • Bussförare / Yrkesförare
  • Fastighetsskötare
  • Ridklubb / stall

 

Kontaktuppgifter för mer information om räddningstjänstens utbildning:

Pehr Andersson Tel: 0152-291 82
Anne-Grete Malm  Tel: 0152-291 80

Uppdaterad 2017-06-27 av Pehr Andersson

Räddningstjänsten

Postadress:
Räddningstjänsten Strängnäs Kommun
645 80 Strängnäs

Besöksadress:
Räddningstjänsten
Larmvägen 1
645 47 Strängnäs

Tfn 0152-291 80 
Fax 0152-124 50

Jourhavande styrkeledare
0152-291 86

E-post Räddningstjänst 

Räddningschef
0152-291 81
 
Stf. räddningschef
0152-291 84
 
Brandingenjör
David Hultman
0152-291 92

Brandinspektör
0152-291 83
 
Brandinspektör
Pehr Andersson
0152-291 82

Brandinspektör/
Personalsamordnare
0152-291 47 

Personalsamordnare

Anne-Grete Malm
0152-291 80

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >