Toppbild

Hej alla arbetsgivare! Vill du ta emot en feriepraktikant?

Arbetsgivare sökes

Feriepraktik – etablera kontakt med framtidens medarbetare

Strängnäs kommun erbjuder ungdomar feriepraktik inom kommunala verksamheter, närings- och föreningslivet.

Feriepraktik 2017 vänder sig till ungdomar som är mellan 16 och 19 år och skrivna i Strängnäs kommun.

Syftet är ge arbetsgivare möjlighet att etablera kontakt med framtidens medarbetare och erbjuda vägledning till ungdomar inför kommande yrkesval.

Anmäl din plats här

Vi som arbetar med feriepraktik arbetar vid Jobbtorg i Strängnäs kommun. Jobbtorg är en del av socialförvaltningen.

Feriepraktik delas huvudsakligen in i två perioder men även andra tidsperioder kan bli aktuella.

  1.  v. 24-26 
  2.  v. 30-32

  

Intresse styr                                                                  

Vem som får vilken plats avgörs av vilket intresseområde ungdomen själv anger samt av hur många som valt det aktuella yrkesområdet. Vid konkurrans om platser kommer en slumpning mellan sökanden göras.

Arbetsuppgifter

Praktikanten kan utföra uppgifter som ligger inom den ordinarie verksamheten om så är lämpligt, men får inte ha eget ansvar för att arbetsuppgifter blir utförda. En praktikant är en extra resurs för verksamheten och får inte ersätta ordinarie personal.   

Arbetstid och ersättning

Ungdomen praktiserar 6 timmar/dag under 14 arbetsdagar. En praktikersättning utgår och utbetalas efter att praktikantens närvarorapport har kommit in. Praktikanten kan själv fylla i den, men du som arbetsgivare eller handledare måste skriva på.

Handledning

För att kunna ta emot en praktikant är det viktigt att det finns en handledare på plats under hela tidsperioden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppdaterad 2017-02-16 av Anna Israelsson
Skapa egna genvägar?

Här kan du spara egna genvägar till intressanta sidor på strangnas.se. De ligger kvar här och syns bara när du besöker oss från den dator du använder nu. Du kan enkelt ta bort genvägar genom att klicka på krysset bakom genvägarna du sparat.

För att detta ska fungera läggs en så kallad cookie på din dator.

Jobbtorg Strängnäs

Trädgårdsgatan 12, 1 tr
645 80 Strängnäs
Telefon: vx 0152-291 00

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >